Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 75. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ІЗ ТЕМИ «МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА»

Мета уроку: оцінити знання, уміння та навички учнів з вивченої теми.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок контролю знань.

Обладнання та наочність: тексти контрольної роботи.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Приблизний варіант контрольної роботи

Рівень 1

1. Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та одиницею її вимірювання.

A) молярна маса;

Б) тиск;

B) температура;

Г) концентрація.

2. Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та її позначенням.

А) сила;

1) φ;

Б) маса;

2) р;

В) кількість речовини;

3) v;

Г) тиск.

4) m.

3. Запишіть формулу, за якою обчислюють середню квадратичну швидкість.

4. Скільки молекул міститься у 20 г гелію?

A) 6 ∙ 1023;

Б) 3 ∙ 1023;

B) 6 ∙ 1024;

Г) 3 ∙ 1024.

5. Газ перебуває при температурі 383 К. Яка ця температура за шкалою Цельсія?

A) 383 °C;

Б) 110 °C;

B) 656 °C;

Г) 527 °C.

Д) немає правильної відповіді.

6. Молекули кисню, азоту чи водню мають більшу середню кінетичну енергію молекул, якщо температури газів однакові?

A) кисню;

Б) азоту;

B) водню;

Г) енергії всіх молекул однакові.

Рівень 2

7. Після того як балон, у якому містилося повітря під тиском 1 МПа, з’єднали з порожнім балоном об’ємом 4 л, у цих балонах встановився тиск 700 кПа. Визначте об’єм першого балона.

8. Як зміниться температура ідеального газу, якщо зменшити його об’єм в 2 рази при здійсненні процесу, у якому

Рівень 3

9. У балоні за температури 27 °С і тиску 4,05 МПа міститься газ (С2Н2). Яким стане тиск в балоні після витрати чверті маси газу, якщо температура при цьому знизиться до 12 °С?

10. На рисунку подано графік циклічного процесу для ідеального газу певної маси в координатах Р(T). Побудуйте графіки цього ж процесу в координатах p(V) та V(T).

Рівень 4

11. Скляна трубка, запаяна з одного кінця, опущена відкритим кінцем у посудину з ртуттю. Рівень ртуті в трубці вищий, ніж в посудині, на h. Наскільки потрібно опустити трубку, щоб рівні ртуті в посудині і трубці зрівнялися, якщо в початковому положенні незанурена частина трубки дорівнювала L, а атмосферний тиск нормальний?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити