Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Урок 49. ПОТУЖНІСТЬ

Мета уроку: ввести поняття «механічна робота, потужність»; пояснити фізичний зміст потужності; показати практичну значущість отриманих знань.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: портрети Дж. Джоуля, Д. Ватта.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: презентації про Дж. Джоуля та Д. Ватта.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Пригадайте, за яких умов у фізиці виконується механічна робота.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Механічна робота (означення, обчислення, одиниця вимірювання).

• Робота сили тяжіння.

• Робота сили пружності.

• Потужність (означення, обчислення, одиниця вимірювання).

Опорний конспект

Зауваження: таблиця заповнюється разом з учнями.

Назва

фізичної величини

Визначення

фізичної величини

Позначення

фізичної величини

Формула

Специфічні властивості величини (векторна, скалярна)

Одиниця

Потужність

Зауваження: 1 кінська сила = 736 Вт

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

1. Що називають механічною роботою?

2. Що можна сказати про роботу сили тертя?

3. Чи здійснюється робота, коли до шафи прикладена сила, але шафа не рухається з місця?

4. Що називають потужністю?

5. Який фізичний зміст потужності?

Розв'язання задач

1. Яку роботу здійснює двигун автомобіля масою 1300 кг, коли він зрушує з місця, за перші 75 км шляху, якщо цей шлях автомобіль проходить за 10 с, а коефіцієнт опору руху становить 0,05?

2. Літак рухався прямолінійно та рівномірно зі швидкістю 900 км/год. Обчисліть силу опору повітря, якщо потужність двигунів літака складає 1800 кВт.

Задачник №№_ .

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Вивчити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

Яку роботу треба здійснити, щоб однорідний стрижень довжиною 2 м, який лежить на землі, поставити вертикально?

Знайдіть інформацію про Дж. Джоуля, Д. Ватта та коло їхніх наукових інтересів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити