Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 76. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ № 4. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ № 4

Мета уроку: поглибити та розширити знання учнів з вивченої теми; розвивати в учнів дослідницькі навички та інтерес до вивчення фізики; сприяти формуванню вміння працювати в команді.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• ініціативність і підприємливість;

• спілкування державною/рідною мовами;

• спілкування іноземними мовами;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок захисту навчальних проектів.

Обладнання та наочність: обладнання експерименту, яке ілюструє учнівські проекти.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: презентації або відеозаписи для захисту проектів.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

• З учнями обговорюється алгоритм аналізу презентації проекту:

1. Уважно прослухайте презентацію проекту.

2. Запам’ятайте основні тези проекту.

3. Зверніть увагу на те, які висновки зробили доповідачі після презентації проекту. Чи згодні ви з цими висновками?

4. Оцініть якість виконання проекту (укажіть сильні й слабкі сторони).

5. Якщо виникли запитання, поставте їх після закінчення презентації проекту.

ІІІ. ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ

• Учням пропонується заповнювати таблицю аналізу проекту під час виступу однокласників.

Запитання

Відповідь

1

Тема проекту

2

Форма подання матеріалу (відеофільм, презентація, буклет, модель тощо)

3

Основні тези проекту

4

Висновки проекту

5

Оцінка якості виконання проекту

Сильні сторони проекту (повнота розкриття теми, оригінальність подачі матеріалу, логічність викладення тощо)

Слабкі сторони проекту (відсутність демонстрування, якщо воно було необхідне або покращило б сприйняття матеріалу; відсутність списку використаних джерел тощо)

Запитання, які виникли до доповідачів

Таблиця самоаналізу проекту, який підготувала група учнів.

Запитання

Відповідь

1

Тема проекту

2

Які сильні сторони проекту відмітили однокласники?

3

Які слабкі сторони проекту відмітили однокласники?

4

Який висновок можна зробити із зауважень однокласників?

5

Які навички та вміння здобуті вами під час роботи над проектом?

Запитання до класу після захисту проектів:

1. Чи було чітко сформульовано тему, мету (завдання) проекту?

2. Чи було чітко, логічно та зрозуміло викладено основну частину?

3. Чи мала місце зайва інформація, що не стосувалася теми проекту?

4. Який наочний матеріал (дослід) було продемонстровано?

5. Чи було сформульовано висновок?

6. Чи був оптимальним час презентації проекту?

7. Що конкретно вам сподобалося в цьому проекті?

8. Що конкретно вам не сподобалося в цьому проекті?

9. Чи був однаковий внесок учасників групи в роботу над проектом?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

Допрацювати навчальний проект.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Приготувати матеріали проектів для розміщення на сайті навчального закладу або у блозі вчителя фізики.

Орієнтовні вимоги до оформлення комп'ютерної презентації, що супроводжує захист проекту

Вміст слайда

Вміст доповіді

Тема проекту, виконавці

Повідомте тему проекту та представте виконавців

Ключове питання

Повідомте ключове питання, яке відображає тему та мету проекту

Матеріали проекту

Розкажіть про ваші дослідження

Висновки

Зробіть висновки

Список джерел

Назвіть джерела, якими ви користувалися під час роботи над проектом

Подяка

Подякуйте всім, хто допомагав вам у роботі над проектом.

Подякуйте всім присутнім за увагу, побажайте успіхів

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити