Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 78. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ

Мета уроку: ввести поняття «кількість теплоти», ввести формули для обчислення кількості теплоти, розвивати логічне мислення, вміння аналізувати задачі, правильно їх оформлювати.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: опорні конспекти на парти.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Кількість теплоти.

• Розрахунок кількості теплоти.

• Рівняння теплового балансу.

Опорний конспект

Розрахунок кількості теплоти

Процес

Формула

Визначення сталої величини

Нагрів — охолодження

Q = cm(t2 – t1)

Питома теплоємність речовини — це

Плавлення — кристалізація

Q = λm

Питома теплота плавлення — це

Пароутворення — конденсація

Q = rm

Питома теплота пароутворення — це

Згоряння

Q = qm

Питома теплота згоряння палива — це

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Розв'язання задач

1. Яку кількість теплоти необхідно витратити, щоб лід масою 500 г перетворити на пару за температури 100 °C?

2. На скільки градусів нагріється шматок міді масою 400 г, якщо йому передати таку ж кількість теплоти, що витратили на нагрівання льоду масою 100 г від -50 до -10 °C?

3. У калориметрі міститься 200 г води за температури 20 °С. Якою стане температура в калориметрі, якщо в нього опустити сталеве тіло масою 800 г за температури -20 °CТеплоємністю калориметра знехтувати.

4. У латунному калориметрі масою 200 г міститься 400 г води за температури 40 °C. У калориметр кинули шматок льоду за температури -10 °C. Визначте масу цього шматка льоду, якщо він увесь розтанув.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §_______ , вивчити конспект.

• Розв’язати вправу______ письмово.

• Розв’язати завдання №№______ задачника.

Додаткове завдання

У калориметр, що містить 200 г води за температури 80 °С кинули шматок мокрого снігу масою 30 г. Скільки води було в цьому мокрому снігу, якщо після встановлення теплової рівноваги температура в калориметрі дорівнюватиме 20 °С. Теплоємністю калориметра знехтувати.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити