Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 79. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати навички учнів у розв'язуванні задач; вміння аналізувати задачі, оформлювати їх за алгоритмом.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних на уроці задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Що називають внутрішньою енергією?

2. За якими формулами обчислюють внутрішню енергію одноатомного ідеального газу?

3. Які існують способи зміни внутрішньої енергії?

4. Що називають кількістю теплоти?

5. За якою формулою обчислюють кількість теплоти, що витрачається на нагрів тіла?

6. За якою формулою обчислюють кількість теплоти, що витрачається під час плавлення?

7. За якою формулою обчислюють кількість теплоти, що витрачається під час кипіння?

8. За якою формулою обчислюють кількість теплоти, що виділяється під час згоряння палива?

9. У чому сутність рівняння теплового балансу?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Внутрішня енергія гелію дорівнює 9 МДж. Чому дорівнює об’єм цього газу, якщо він перебуває під тиском 100 кПа?

2. При нагріванні гелію від 50 до 95 °С його внутрішня енергія збільшилася на 40 кДж. Визначте масу газу.

3. Під час ізобарного нагріву гелію масою 40 г його об’єм збільшився на 50%. На скільки змінилася внутрішня енергія газу, якщо його початкова температура 23 °С.

4. З висоти 250 м падає камінь. При ударі об землю камінь нагрівається на 1,5 °С. Визначте питому теплоємність каменя, якщо 60% його механічної енергії витрачається на нагрівання.

5. Скільки свинцю, узятого за температури 27 °С можна розплавити на грубці із ККД 70 % за рахунок спалювання 30 кг антрациту?

6. У воду масою 800 г, температура якої дорівнює 90 °С, кидають шматок льоду за 0 °С. Обчисліть масу льоду, якщо весь лід розтанув.

7. Дві свинцеві кульки однакової маси летять назустріч одна одній зі швидкостями 20 м/с. На скільки градусів нагріються кульки після абсолютно непружного зіткнення. Втратами енергії знехтувати.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. KOMEHTAP ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове завдання

Знайдіть інформацію про принцип дії приладів, які працюють за рахунок внутрішньої енергії повітря.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити