Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 81. РОБОТА ТЕРМОДИНАМІЧНОГО ПРОЦЕСУ. ПЕРШИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ. АДІАБАТНИЙ ПРОЦЕС

Мета уроку: ввести поняття «робота в термодинаміці»; пояснити учням геометричний зміст роботи; ввести перший закон термодинаміки, пояснити його фізичну сутність; показати, як застосувати перший закон термодинаміки для ізопроцесів; ввести поняття «адіабатний процес».

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: опорні конспекти на парти.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеофрагмент «Повітряне кресало».

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Обчислення роботи в термодинаміці для ізобарного процесу.

• Геометричний зміст роботи.

• Обчислення роботи для довільного процесу.

• Перший закон термодинаміки. Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів.

• Адіабатний процес. Застосування першого закону термодинаміки до адіабатного процесу.

Опорний конспект

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Розв'язання задач

1. При ізобарному нагріванні об’єм гелію збільшився в 3 рази. Яку роботу здійснив газ? Яку кількість теплоти було йому передано? На скільки змінилася його внутрішня енергія? Маса гелію 24 г, початкова температура -123°C.

3. Яку роботу здійснює газ при ізобарному збільшенні об’єму від 30 до 50 л? Тиск газу дорівнює 200 кПа.

4. У циліндрі під тиском 0,2 МПа міститься 2м3 повітря за температури 10 °С. Яка буде виконана робота при ізобарному нагріванні повітря до температури 20 °С?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

З 1 моль одноатомного ідеального газу відбувається процес, під час якого тиск газу прямо пропорційний його об’єму. Визначте теплоємність газу в цьому процесі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити