Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 82. ТЕПЛОВІ МАШИНИ. ПРИНЦИП ДІЇ ТЕПЛОВИХ МАШИН. ЦИКЛ ТЕПЛОВИХ МАШИН. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ ТЕПЛОВИХ МАШИН. НЕОБОРОТНІСТЬТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ. ЕНТРОПІЯ

Мета уроку: ввести поняття «оборотні та необоротні процеси, теплові машини, ККД теплової машини»; пояснити учням загрозу екологічної катастрофи для існування людства; ввести поняття «ентропія», пояснити її фізичний зміст; показати практичну значущість отриманих знань; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: моделі різних теплових двигунів, таблиці, опорні конспекти.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеофільм «Принцип дії теплового двигуна».

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Оборотні та необоротні процеси.

• Визначення теплових двигунів.

• Види теплових двигунів

• Блок-схема роботи теплових двигунів.

• ККД теплових двигунів.

• Принцип дії деяких теплових двигунів.

• Холодильна машина.

• Застосування теплових двигунів.

• Ентропія.

Опорний конспект

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Розв'язання задач

1. Двигун внутрішнього згоряння має ККД 28 % при температурі горіння палива 927 °C. Обчисліть температуру відпрацьованого газу.

2. ККД ідеального теплового двигуна 40 %. Яку кількість теплоти газ отримав від нагрівника, якщо віддав холодильнику 3 кДж?

3. ККД теплового двигуна дорівнює 30 %. Його робоче тіло — газ — отримав від нагрівача 10 кДж тепла. Яка температура нагрівача, якщо температура холодильника 20 °C? Яку кількість теплоти було передано холодильнику?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

1. Заповніть таблицю

Тепловий двигун

Винахідник

Будова

Принцип

роботи

Що є робочим тілом?

Переваги

недоліки

Використання

Двигун внутрішнього згоряння

Парова (газова) турбіна

Реактивний двигун

Двигун Дізеля

2. Розв'яжіть задачу.

Ідеальна холодильна машина працює за оберненим циклом Карно в інтервалі температур від 100 до 9 °С. Робота машини за цикл дорівнює -1,55 кДж. Обчисліть кількість теплоти, яка відводиться від тіла, що охолоджується, та кількість теплоти, що передається в холодильну камеру, за один цикл.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити