Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 84. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 11

Мета уроку: удосконалити навички учнів з розв'язання задач; провести поточний контроль знань з метою корекції.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач та поточний контроль знань.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних на уроці задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Що називають внутрішньою енергією тіла?

2. Що називають кількістю теплоти?

3. Які способи зміни внутрішньої енергії вам відомі?

4. Як обчислити кількість теплоти, витрачену на нагрівання тіла?

5. Як обчислити кількість теплоти, витрачену на випаровування тіла?

6. Як обчислити кількість теплоти, витрачену на плавлення тіла?

7. Як обчислити кількість теплоти, яка виділяється при згорянні палива?

8. Як обчислити внутрішню енергію ідеального одноатомного газу?

9. Як обчислити роботу в термодинаміці?

10. Як формулюється І закон термодинаміки?

11. Як обчислити ККД теплової машини?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. У циліндрі під поршнем міститься водень. Під час ізобарного нагрівання температура газу збільшилася на 20 °C. Визначте масу водню у циліндрі, якщо його внутрішня енергія збільшилася на 2,5 кДж.

2. ККД ідеального теплового двигуна — 40 %. Яку кількість теплоти газ отримав від нагрівника, якщо віддав холодильнику 3 кДж?

3. Скільки льоду, взятого за температури -20 °С, можна перетворити на воду за температури 40 °C. спаливши 200 г спирту? Втратами енергії знехтувати.

4. У посудині змішали воду за температури -10 °С та воду за температури 80 °C Об’єм холодної води втричі більший, ніж об’єм гарячої. Визначте температуру суміші.

V. САМОСТІЙНА РОБОТА

1. У ході ізобарного нагріву за нормального атмосферного тиску внутрішня енергія одноатомного ідеального газу збільшилася на 6 кДж. На скільки змінився об’єм цього газу?

2. У воду масою 400 г, взятої за температури 20 °C. занурили сталеве тіло, температура якого дорівнює 95 °С Після завершення теплообміну встановилася температура 23 °С. Чому дорівнює маса цього тіла? Втратами енергії знехтувати.

3. З герметичної посудини, у якій міститься вода при температурі 0 °С, інтенсивно викачують повітря. Яка частина води перетвориться на пару?

№ 1

№ 2

№ 3

4 бали

4 бали

4 бали

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

У посудині з водою плаває шматок льоду масою 400 г. Всередині нього є свинцева кулька масою 10 г. Яку кількість теплоти необхідно витратити для того, щоб це тіло почало тонути?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити