Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 85. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета уроку: узагальнити та систематизувати навчальний матеріал з вивченої теми, скорегувати знання учнів, підготувати їх до виконання контрольної роботи.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя

Тип: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: картки із розв'язуваними на уроці задачами.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Що називають внутрішньою енергією тіла?

2. Які способи зміни внутрішньої енергії вам відомі?

3. Як обчислити кількість теплоти, витрачену на нагрівання тіла?

4. Як обчислити кількість теплоти, витрачену на випаровування тіла?

5. Як обчислити кількість теплоти, витрачену на плавлення тіла?

6. Як обчислити кількість теплоти, яка виділяється при згорянні палива?

7. Як обчислити внутрішню енергію ідеального одноатомного газу?

8. Як обчислити роботу в термодинаміці?

9. Як формулюється перший закон термодинаміки?

10. Як обчислити ККД теплового двигуна?

11. Як обчислити ККД ідеальної теплової машини?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. ККД ідеального теплового двигуна 30%. Газ одержав від нагрівника 9 кДж теплоти. Яку кількість теплоти віддано холодильнику?

2. Яку роботу виконує газ, який ізобарно розширюється під тиском 0,3 МПа від об’єму 2 л до 5 л?

3. З якою швидкістю летіла свинцева куля, якщо під час удару об перешкоду третина кулі розплавилася? Початкова температура кулі 27 °C Вважати, що 70% механічної енергії руху під час удару перетворюється на внутрішню енергію.

4. У посудину, яка містить 2 кг води за температури 10 °C, впустили водяну пару за температури 100 °C. Обчисліть масу пари, якщо після її конденсації в посудині встановилася температура 45 °C.

5. Газ міститься під поршнем циліндра при температурі 0 °C та під тиском 0,3 МПа. Яку роботу виконає 1 л газу під час ізобарного розширення, коли температура газу підвищиться до 50 °C?

6. Яку кількість кам’яного вугілля треба спалити, щоб нагріти у котлі 300 л води від 10 °С до кипіння, якщо ККД топки становить 60%?

7. Під час ізобарного нагріву об’єм кисню масою 640 г збільшився у 2,5 рази. Визначте зміну внутрішньої енергії газу. Початкова температура газу 27 °C.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити § ___, вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

• Виписати вивчені формули з теми, повторити теорію.

Додаткове завдання

Скласти тестове завдання для перевірки знань з теми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити