Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 86. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ІЗ ТЕМИ «МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА»

Мета уроку: оцінити знання, уміння та навички учнів з вивченої теми.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок контролю знань.

Обладнання та наочність: тексти контрольної роботи.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Приблизний варіант контрольної роботи

Рівень 1

1. Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та одиницею її вимірювання.

А) питома теплоємність;

Б) внутрішня енергія;

В) маса;

Г) температура.

2. Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та її позначенням.

A) кількість теплоти;

Б) внутрішня енергія;

B) робота;

Г) температура.

1) Т

2) А

3) U

4) Q

3. За якою формулою обчислюють роботу газу в ізобарному процесі?

4. Який вид енергії не входить до складу внутрішньої енергії?

A) кінетична енергія теплового руху частинок;

Б) потенціальна енергія взаємодії частинок;

B) енергія електронів у електронних оболонках атомів та іонів;

Г) кінетична енергія тіла.

5. Газ ізотермічно стискається. Які з тверджень є правильними?

A) робота газу від’ємна, а внутрішня енергія зменшується;

Б) тиск підвищується, робота газу дорівнює нулю;

B) тиск зменшується, а внутрішня енергія не змінюється;

Г) внутрішня енергія не змінюється, а робота газу від’ємна.

6. У якому процесі внутрішня енергія підвищується?

A) адіабатне розширення;

Б) конденсація;

B) ізобарне розширення;

Г) кристалізація.

Рівень 2

7. Яку роботу виконує азот масою 56 кг під час ізобарного нагрівання на 10 °С?

8. ККД теплового двигуна дорівнює 30%. Його робоче тіло — газ — отримав від нагрівача 10 кДж тепла. Яка температура нагрівача, якщо температура холодильника 20 °С? Яку кількість теплоти було передано холодильнику?

Рівень 3

9. Яку кількість кам’яного вугілля потрібно спалити у печі, ККД якої 40%, для перетворення на пару 400 г води? Початкова температура води 20 °С.

Рівень 4

10. Під час ізобарного нагрівання об’єм водню масою 48 г збільшився у 2 рази. Визначте зміну внутрішньої енергії газу. Початкова температура газу 27 °С.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити