Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 88. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ВЛАСТИВОСТІ НАСИЧЕНОЇ Й НЕНАСИЧЕНОЇ ПАРИ. ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

Мета уроку: пояснити явища пароутворення, випаровування, конденсації, кипіння; акцентувати увагу учнів на особливостях фізичних процесів, які відбуваються під час переходу речовини з рідкого в газоподібний стан та навпаки; ввести поняття насичена пара, ненасичена пара; ввести поняття абсолютна вологість повітря, відносна вологість повітря, ознайомити учнів з будовою та принципами дії приладів для вимірювання відносної вологості повітря; показати практичну значущість вивчених понять та явищ; формувати навички розв'язання задач.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: дослід зі спостереження процесу кипіння води, кипіння води за зниженого тиску, процес конденсації, відеозаписи процесу кипіння та конденсації, психрометр, гігрометр.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеофрагмент «Вимірювання відносної вологості повітря».

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Наведіть приклади процесів випаровування та конденсації в побуті, в природі.

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Пароутворення.

• Випаровування.

• Конденсація.

• Динамічна рівновага.

• Ненасичена пара та насичена пара.

• Кипіння.

• Абсолютна вологість повітря.

• Парціальний тиск.

• Відносна вологість повітря. Вимірювання вологості повітря.

• Значення вологості для життя та виробництва.

• Точка роси.

Опорний конспект

Питання

Психрометр

Гігрометр

дзеркальний

Гігрометр

волосяний

1

Будова приладу

2

Принцип дії приладу

3

Які таблиці треба використовувати для обчислення вологості?

4

У яких одиницях вимірюють вологість?

5

Які переваги цього приладу?

6

Які недоліку цього приладу?

7

Де застосовують цей прилад?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

• Що називають пароутворенням, випаровуванням та конденсацією?

• Як пояснити, що за однакових умов одні речовини випаровуються швидше, а інші повільніше?

• Від чого залежить швидкість випаровування та конденсації?

• На шальки поставили та врівноважили склянки з гарячою та холодною водою. Чому рівновага ваг швидко порушується?

• Як зміниться вологість повітря при зниженні температури?

Розв'язання задач

1. Обчисліть парціальний тиск, якщо за температури 20 °C відносна вологість повітря складає 75%.

2. Яка кількість теплоти виділяється внаслідок конденсації 300 г водяної пари, температура якої становить 100 °С?

4. Яка кількість теплоти витрачається на пароутворення 300 г ефіру, початкова температура якого становить 5 °С?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІ. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §___ , вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове завдання

Приготуйте повідомлення про процеси пароутворення та конденсації в природі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити