Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 89. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати навички учнів у розв'язуванні задач; вміння аналізувати задачі, оформлювати їх за алгоритмом.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: картки або збірники із задачами.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних на уроці задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Що називають насиченою парою?

2. Що називають ненасиченою парою?

3. Що називають відносною вологістю повітря?

4. Як обчислити відносну вологість повітря?

5. Якими приладами вимірюють відносну вологість повітря?

6. Обидва термометри психрометра показують однакову температуру. Чому дорівнює відносна вологість повітря?

7. Повітря в закритій посудині містить ненасичену водяну пару. Як буде змінюватися відносна вологість повітря при нагріванні посудини?

8. Чому у вологому повітрі спеку важче переносити, ніж у сухому?

9. Коли абсолютна вологість повітря більша: взимку чи влітку? Чому?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Обчисліть відносну вологість повітря, якщо термометри психрометра показують відповідно 17 °C та 14 °C.

2. Що показує вологий термометр психрометра, якщо відносна вологість повітря в кімнаті становить 60%, а сухий термометр показує 14 °C?

3. За якої температури випаде роса, якщо термометри психрометра показують 20 °C та 17 °C?

4. Яка відносна вологість повітря, в 20 л якого при температурі 30 °C міститься 0,3 г водяної пари?

5. Обчисліть масу водяних парів у кімнаті об’ємом 70 м3, якщо за температури 22 °С відносна вологість повітря складає 55%.

6. Вологість повітря за температури 18 °С дорівнює 65%. Чи випаде роса, якщо температура знизиться до 10 °С?

7. У кімнаті об’ємом 40 м3 за температури 20 °С відносна вологість повітря 20%. Скільки води треба випарити для збільшення відносної вологості до 50%?

8. За температури 20 °С відносна вологість повітря складає 70%. Чи випаде роса, якщо повітря буде охолоджуватися до температури 12 °С?

9. Об’єм кімнати становить 80 м3. Яку кількість води треба випарити, щоб відносна вологість повітря піднялася від 30 до 60%? Температура повітря дорівнює 20 °С.

10. У приміщення подають 20 000 м3 повітря при 18 °С та відносній вологості 50%. Повітря забирають із вулиці при 10 °С та відносній вологості 60%. Скільки води треба випарити, щоб відносна вологість повітря у приміщенні не змінювалась?

11. Обчисліть парціальний тиск, якщо за температури 20 °С відносна вологість повітря складає 75 %.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §___ , вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове завдання

Знайдіть інформацію про принцип дії приладів для вимірювання вологості повітря, які не вивчали на уроці.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити