Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 90. ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ РІДИНИ. ЗМОЧУВАННЯ. КАПІЛЯРНІ ЯВИЩА

Мета уроку: ввести поняття «сила поверхневого натягу, поверхневий натяг, капілярні явища, змочування та незмочування»; вчити учнів пояснювати природні явища на основі набутих знань; показати практичну значущість вивченої теми; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: поверхневий натяг рідини, скорочення поверхні мильних плівок, капілярне піднімання рідини, голка на поверхні води; фотографії рослин з краплями роси.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозапис поведінки краплі води у стані невагомості.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Чому в стані невагомості краплі рідини мають сферичну форму?

2. Поясни, як промокальний папір вбирає вологу.

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Властивості поверхневого шару рідини.

• Поверхнева енергія.

• Питома поверхнева енергія.

• Сила поверхневого натягу.

• Поверхневий натяг рідини.

• Змочування та незмочування.

• Капілярні явища.

• Висота підйому або зниження рідини в капілярі.

• Капілярні явища та явища змочування та незмочування в природі та техніці.

Опорний конспект

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

1. Чому поверхневий шар рідини має особливі властивості?

2. Який фізичний зміст поверхневого натягу?

3. Який напрямок має сила поверхневого натягу?

4. Від чого залежіть висота підйому або опущення рідини в капілярі?

Розв'язання задач

1. На яку висоту піднімається вода в капілярі діаметром 0,5 мм?

2. Визначте масу води, що підніметься по капіляру радіусом 0,5 мм.

3. Яку роботу необхідно виконати, щоб видути мильну бульбашку радіусом 1 см?

4. Гніт піднімає воду на висоту 80 мм. На яку висоту по тому ж самому гніту піднімається спирт при незмінних умовах?

5. Тонке алюмінієве кільце радіусом 7,8 см стикається з мильним розчином. Яку силу треба прикласти, щоб відірвати кільце від розчину? Маса кільця 7 г.

6. Якого діаметра потрібно взяти піпетку, щоб накапати 980 крапель ефіру загальною масою 6,4 г? Температура ефіру 20 °C.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §___ , вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове завдання

Знайдіть інформацію про капілярні явища та явища змочування й незмочування в природі, побуті, на виробництві.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити