Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 92. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ. РОБОТА № 7. ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВОГО НАТЯГУ РІДИНИ

Мета уроку: формувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• ініціативність і підприємливість;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування практичних умінь.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозапис виконання лабораторної роботи.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Порядок дій учня для визначення коефіцієнта поверхневого натягу води дослідним шляхом:

1. За допомогою голки та штангенциркуля виміряйте діаметр отвору піпетки.

2. За допомогою терезів виміряйте масу порожньої посудини mст.

3. Накапайте в посудину за допомогою піпетки 100 крапель води.

4. За допомогою терезів виміряйте масу посудини з водою mзаг та обчисліть масу всіх крапель M.

5. Обчисліть поверхневий натяг води.

6. Повторіть дослід ще два рази для іншої кількості крапель. Обчисліть середнє значення поверхневого натягу води.

7. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці.

Число крапель, N

Діаметр отвору

d, м

Маса посудини mст, кг

Маса посудини з водою

mзаг, кг

Маса крапель

м = mзаг - m, кг

Поверхневий натяг води

σ, Н/м

Середнє значення поверхневого натягу води

σсер, Н/м

1

2

3

8. Обчисліть відносну та абсолютну похибки експерименту. Для цього порівняйте обчислене значення поверхневого натягу води із табличним значенням.

9. Результати обчислень занесіть до таблиці.

σсер, Н/м

σтабл, Н/м

εσ, %

Δσ, Н/м

σ = σсер ± Δσ, Н/м

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити § ___ .

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Запропонуйте інший спосіб визначення поверхневого натягу рідини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити