Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 93. ДЕФОРМАЦІЇ. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ. МОДУЛЬ ЮНГА

Мета уроку: показати різницю внутрішньої будови та властивостей кристалічних та аморфних тіл; розширити знання учнів про тверді тіла; дати учням основні поняття про будову та властивості рідких кристалів, про полімери; показати практичну значущість виучуваної теми; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: колекція кристалів та аморфних тіл; фотографії кристалів; презентація, виконана учнями до уроку; таблиці з видами монокристалів; досліди, які ілюструють механічну, оптичну, теплову ізотропію; портрет Р. Гука, рідкі кристали, прилади з рідкими кристалами, полімери.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеофрагмент «Закон Гука».

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Які агрегатні стани речовини вам відомі?

2. Чим відрізняються рідкий та твердий стани речовини?

IІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми:

• Порівняння властивостей кристалічних та аморфних тіл.

• Монокристали. Види монокристалів.

• Полікристали.

• Ізотропія та анізотропія.

• Поліморфізм.

• Деформація твердих тіл. Види деформації.

• Механічна напруга. Закон Гука.

• Діаграма розтягу. Запас міцності.

• Рідкі кристали (властивості, застосування).

• Полімери (властивості, застосування).

Опорний конспект

Порівняння властивостей кристалічних та аморфних тіл

Запитання

Кристалічні тіла

Аморфні тіла

1

Внутрішня будова

2

Ізотропні чи анізотропні?

3

Чи мають сталу температуру плавлення?

4

Який вигляд має графік плавлення?

5

Чи є стан стійким?

6

Чи мають текучість?

7

Чи однакова внутрішня енергія у станах?

8

Чи виконується закон Гука?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Як візуально відрізнити кристалічні та аморфні тіла, якщо їх розламати?

2. Як пов’язана внутрішня будова кристалів з їхніми властивостями?

3. Чому деякі рідини можна назвати кристалічними?

4. Наведіть приклади рідких кристалів.

5. У чому полягає анізотропія рідких кристалів?

6. Де використовують рідкі кристали?

7. Де застосовують полімери?

Розв'язання задач

До сталевої дротини діаметром 1 мм підвісили вантаж масою 50 кг. Визначте механічну напругу, що виникла в дротині.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІ. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити § ___ .

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове завдання

• Знайдіть опис процесу вирощування кристалів (наприклад, CuSO4). Виростіть кристали.

• Знайдіть інформацію про рідкі кристали, їх властивості та застосування.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити