Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 95. ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ. РОБОТА № 8. ВИЗНАЧЕННЯ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ РІЗНИХ РЕЧОВИН

Мета уроку: формувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• ініціативність і підприємливість;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування практичних умінь.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеозапис виконання лабораторної роботи.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Порядок дій учня для визначення модуля пружності гуми дослідним шляхом:

1. За допомогою штангенциркуля виміряйте ширину а та товщину b гумової стрічки. Обчисліть площу поперечного перерізу стрічки S.

2. Нанесіть на стрічку дві мітки на відстані приблизно 10 см одна від одної.

3. Виміряйте відстань l0 між мітками на нерозтягнутій стрічці гуми.

4. Один кінець гумової стрічки закріпіть у штативі, а інший за допомогою петлі закріпіть на динамометрі.

5. Розтягуючи гумову стрічку, при різних значеннях деформувальної сили, вимірюйте відстань між мітками l.

6. Обчисліть абсолютне видовження для кожного досліду.

7. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці.

Ширина

а, м

Товщина

b, м

Площа перерізу

S = ab, м2

l0, м

l, м

Δl, м

Fпр, Н

1

2

8. Побудуйте графік залежності сили пружності від абсолютного видовження.

9. Виділить на графіку прямолінійний відрізок та у його межах обчисліть модуль пружності для трьох різних значень сили.

10. Обчисліть середнє значення модуля пружності гуми.

11. Результати вимірювань та обчислень занесіть до таблиці.

E1, Па

E2, Па

E3, Па

Eсeр, Па

12. Обчисліть найбільшу відносну похибку експерименту для досліду з найменшим значенням сили.

13. Зробіть висновки з роботи.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §___ , вивчити конспект.

• Розв’язати вправу___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове завдання

Знайдіть інформацію про P. Гука.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити