Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 97. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати навички учнів у розв'язуванні задач; вміння аналізувати задачі, оформлювати їх за алгоритмом.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних на уроці задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Що називають силою поверхневого натягу?

2. Що називають поверхневим натягом рідини?

3. Що називають питомою поверхневою енергією?

4. Що називають механічною напругою? Запишіть відповідну формулу.

5. Поясніть фізичний зміст модуля пружності речовини.

6. Запишіть формулу для обчислення відносного видовження.

7. Як формулюється закон Гука? Запишіть відповідну формулу.

8. Що називають межею міцності?

9. Що називають запасом міцності?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. У скільки разів зміниться висота рівня води у капілярі, якщо за інших рівних умов перенести дослід на Місяць? Прискорення вільного падіння на Місяці в 6 разів менше, ніж на Землі.

2. Обчисліть діаметр піпетки, за допомогою якої треба накапати 980 крапель ефіру загальною масою 6,4 г. Температура ефіру 20 °C.

3. Яку роботу треба виконати, щоб краплю олії масою 1 г роздробити на краплі радіусом 10-4 см? Температура не змінювалась.

4. Трос складається з 20 сталевих дротин діаметром 2 мм кожна. Який вантаж можна піднімати на цьому тросі, якщо він має забезпечувати 5-разовий запас міцності?

5. Вантаж рівномірно піднімають вертикально вгору на тросі. При цьому він забезпечує 6-разовий запас міцності. Яким стане запас міцності, якщо цей вантаж піднімати вгору з прискоренням 0,5g ?

6. Під час океанологічних досліджень для взяття проби ґрунту на дно океану на сталевому тросі опускають спеціальний прилад. Яка максимальна глибина занурювання приладу? Масою приладу знехтувати.

7. Свинцевий стрижень діаметром 2 мм утримується горизонтальною дротиною так, що кут між дротиною та стрижнем дорівнює 30° (див. рис.). Нехтуючи масою стрижня, визначте, якої максимальної маси вантаж можна підвісити на тросі, щоб стрижень не почав руйнуватися.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §_______ .

• Розв’язати вправу_______ письмово.

• Розв’язати завдання №№______ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

До сталевого дроту діаметром 2 мм та довжиною 50 см підвісили вантаж та почали рівномірно обертати у вертикальній площині з частотою 10 Гц. Якою може бути максимальна маса підвішеного вантажу, щоб трос не обірвався?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити