Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 98. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 12

Мета уроку: удосконалювати вміння учнів розв'язувати задачі; здійснити поточний контроль знань з метою подальшої корекції.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач та поточний контроль знань.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних на уроці задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Що називають насиченою парою?

2. Що називають абсолютною вологістю?

3. Що називають відносною вологістю?

4. Що називають точкою роси?

5. Що називають силою поверхневого натягу?

6. Що називають питомою поверхневою енергією?

7. Що називають поверхневим натягом рідини?

8. За якою формулою обчислюють силу поверхневого натягу?

9. За якою формулою обчислюють висоту підняття рідини в капілярі?

10. Що називають механічною напругою? Запишіть відповідну формулу.

11. Поясніть фізичний зміст модуля пружності речовини.

12. Запишіть формулу для обчислення відносного видовження.

13. Як формулюється закон Гука? Запишіть відповідну формулу.

14. Що називають межею міцності?

15. Що називають запасом міцності?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Які розтягувальні сили необхідно прикласти до сталевого дроту довжиною 1,2 м і площею поперечного перерізу 2 мм2 для подовження його на 0,5 см?

2. У ванночку по краплях капає вода з трубки з внутрішнім діаметром 1 мм. Визначте, скільки крапель має витекти з трубки, щоб заповнити ванночку об’ємом 6 см3.

3. У кімнаті об’ємом 200 м3 за температури 20 °С відносна вологість дорівнює 60%. Якою стане вологість повітря в кімнаті, якщо додатково випарити 200 г у повітря?

V. САМОСТІЙНА РОБОТА № 5

1. До сталевого стрижня підвішено вантаж масою 5 т. Стрижень має п’ятиразовий запас міцності. Чому дорівнює площа поперечного перерізу?

2. У приміщенні за температури 18 °С відносна вологість повітря дорівнює 70%. Чому дорівнює об’єм приміщення, якщо у його повітрі міститься 2 кг водяної пари?

3. Гас по краплях витікає з крапельниці через отвір діаметром 2 мм. Причому краплі падають з інтервалом у 2 секунди. За який час витече 25 см3 гасу?

№ 1

№ 2

№ 3

4 бали

4 бали

4 бали

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VІI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити §_______ .

• Розв’язати вправу_______ письмово.

• Розв’язати завдання №№______ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Розв'яжіть задачу

На скільки нагріється крапля ртуті, отримана від злиття десяти крапель радіусом 1 мм кожна?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити