Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 99. ПІДГОТОВКА ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета уроку: узагальнити знання учнів з вивченої теми, за необхідності скорегувати знання, здібність учнів розв'язувати творчі завдання та завдання підвищеної складності, підготувати клас до виконання контрольної роботи.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрація: комп'ютерне моделювання розв'язуваних на уроці задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз самостійної роботи № 9

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Що називають пароутворенням? Конденсацією? Насиченою парою? Ненасиченою парою?

2. Що називають відносною вологістю повітря?

3. За якою формулою обчислюють відносну вологість повітря?

4. Що називають точкою роси?

5. Що називають питомою поверхневою енергією?

6. Що називають силою поверхневого натягу?

7. За якою формулою обчислюють силу поверхневого натягу?

8. За якою формулою обчислюють висоту підняття рідини в капілярі?

9. Як обчислити висоту підйому або опускання рідині в капілярі?

10. Що називають кристалічними тілами? Аморфними тілами? Порівняйте властивості кристалічних та аморфних тіл.

11 Що називають рідкими кристалами?

12 Що називають деформацією тіла?

13. Що називають механічною напругою? Запишіть відповідну формулу.

14. Як формулюється закон Гука? Запишіть відповідну формулу.

15. Що називають межею міцності?

16. Що називають запасом міцності?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Висота піднімання води по стеблу трави в 15 разів більша, ніж у ґрунті. Визначте діаметр капіляра трави, якщо діаметр капіляра ґрунту 0,2 мм.

2. У балоні об’ємом 80 л міститься 1,96 кг вуглекислого газу. Балон може витримати тиск не більший за 3 МПа. За якої температури виникає загроза вибуху?

3. Відносна вологість повітря в кімнаті об’ємом 45 м3 дорівнює 65%. Температура в кімнаті 20 °С. Визначте масу водяної пари в кімнаті.

4. У балоні об’ємом 80 м3 міститься повітря за температури 20 °С з відносною вологістю 80%. Повітря починають ізотермічно стискати. Починаючи з якого об’єму утворюватиметься роса? Скільки води у вигляді роси виділиться з повітря при зменшенні об’єму втричі?

5. Обчисліть радіус піпетки, за допомогою якої накапали 490 крапель ефіру загальною масою 3,2 г.

6. До закріпленого вертикально металевого дроту діаметром 2 мм підвісили вантаж масою 10 кг. Обчисліть механічне напруження в дроті.

7. Який запас міцності забезпечується в причіпному пристрої тепловоза, якщо площа перерізу цього пристрою складає 100 см2, межа міцності 50 МПа, а сила тяги тепловоза 75 кН?

8. Обчисліть механічне напруження біля основи димової труби висотою 50 м, якщо труба циліндрична.

9. Порівняйте абсолютне видовження латунного та сталевого дротів однакової довжини та площі поперечного перерізу, якщо на дроти діють однакові сили розтягу.

10. До кінців алюмінієвого дроту довжиною 5 м та перетином 1 мм2 прикладені розтягувальні сили по 200 Н кожна. Обчисліть абсолютне та відносне видовження дроту.

Задачник №№ ___.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Виписати вивчені формули з теми, повторити теорію.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально)

Скласти тестове завдання для перевірки знань із теми.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити