Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Розділ 2. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

Урок 100. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 ІЗ ТЕМИ «МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА»

Мета уроку: оцінити сформованість знань учнів з вивченої теми, уміння застосовувати свої знання для пояснення фізичних явищ та розв'язання задач.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок контролю знань.

Обладнання та наочність: тексти контрольної роботи.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Приблизний варіант контрольної роботи

Рівень 1

1. Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та одиницею її вимірювання.

А) відносна вологість;

1) К;

2) Н/м;

3) Па;

4) %.

Б) тиск;

В) температура;

Г) коефіцієнт поверхневого натягу.

2. Встановіть відповідність між назвою фізичної величини та її позначенням.

А) сила;

1) φ;

Б) відносна вологість;

2) р;

В) коефіцієнт поверхневого натягу;

3) F;

Г)тиск.

4) σ.

3. Запишіть формулу, за якою обчислюють відносну вологість повітря.

4. Парціальний тиск водяної пари за температури 20 °C дорівнює 1,8 кПа. Чому дорівнює відносна вологість повітря?

А) 95,7%;

Б) 77,3%;

В) 35,4%;

Г) 47,9%.

5. Газ перебуває за температури 290 К. Яка ця температура за шкалою Цельсія?

A) 563 °C;

Б) 17 °C;

B) 53 °C;

Г) 527 °C;

Д) немає правильної відповіді.

6. У циліндрі, герметично закритому поршнем, містяться вода та водяна пара. Як буде змінюватися тиск у циліндрі, якщо поршень повільно опускати?

A) збільшуватиметься;

Б) зменшуватиметься;

B) не зміниться;

Г) зменшиться або не зміниться.

Рівень 2

7. Трос складається з 20 сталевих дротин діаметром 2 мм кожна. Який вантаж можна піднімати на цьому тросі, якщо він має забезпечувати 5-разовий запас міцності?

8. Як зміниться висота рівня води у капілярі, якщо за інших рівних умов перенести дослід на Місяць?

Рівень 3

9. У приміщенні об’ємом 200 м3 відносна вологість повітря ввечері за температури 14 °С дорівнювала 80%. Вночі температура повітря знизилася до 6 °С. Чи випала роса? Скільки водяної пари сконденсувалося у приміщенні?

Рівень 4

10. Яку силу потрібно прикласти до горизонтального алюмінієвого кільця висотою 10 мм, внутрішнім діаметром 50 мм і зовнішнім діаметром 52 мм, щоб відірвати його від поверхні води?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Повторити вивчений матеріал.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити