Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Урок 102. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 1 «МЕХАНІКА». ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: поглибити, розширити, скорегувати знання учнів; формувати матеріалістичний світогляд учнів; показати учням, що фізика перебуває в постійному розвитку; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: картки або збірники задач.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Що називають кінематикою?

2. Що називають матеріальною точкою?

3. Що називають системою відліку?

4. Що називають рівномірним прямолінійним рухом?

5. Що називають прямолінійним рівноприскореним рухом?

6. За якими формулами обчислюють прискорення, швидкість та переміщення під час рівноприскореного руху?

7. Що називають рівномірним рухом по колу?

8. За якими формулами обчислюють період, частоту, кутову швидкість, лінійну швидкість, доцентрове прискорення під час рівномірного руху по колу?

9. Що називають динамікою?

10. Що називають інерціальною та неінерціальною системами відліку?

11. Як формулюється перший закон Ньютона?

12. Як формулюється другий закон Ньютона?

13. Як формулюється третій закон Ньютона?

14. Як формулюється закон всесвітнього тяжіння?

15. Що називають силою тяжіння?

16. Що називають вагою тіла?

17. Що називають силою тертя?

18. Що називають силою пружності?

19. Що називають моментом сили?

20. Як формулюються умови рівноваги тіла?

ІІІ. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Моторний човен проходить відстань 80 км за течією за 4 години, назад — за 5 годин. Обчисліть швидкості човна та течії.

2. Швидкість потяга між двома пунктами становить 80 км/год, а середня швидкість на всьому шляху — 60 км/год, при цьому зупинки тривають 1 годину. Визначте відстань між пунктами.

3. Тіло, маючи певну початкову швидкість, рухається рівноприскорено. За час t воно пройшло шлях s, при цьому його швидкість збільшилася в n разів. Визначте прискорення тіла.

4. Тіло, що падало вільно, за останню секунду пройшло 2/3 свого шляху. Обчисліть шлях, який пройшло тіло.

5. На мотузці довжиною 50 см у вертикальній площині рівномірно обертають тіло. На яку максимальну висоту підніметься тіло, якщо в момент часу, коли швидкість тіла буде напрямлена вертикально, нитка обірветься.

6. За який час тіло масою m з’їде з прискоренням з похилої площини висотою h та кутом нахилу в, якщо по похилій площині з кутом нахилу а воно рухається рівномірно?

7. Період обертання Місяця навколо Землі дорівнює 27 діб. Вважаючи орбіту Місяця коловою, обчисліть його радіус.

8. Два вантажі масами 7 та 11 кг висять на мотузці, перекинутій через нерухомий блок. Через який час після початку руху кожний вантаж пройде шлях 10 см?

9. Велосипедист рухається горизонтальною дорогою зі швидкістю 20 м/с та робить поворот радіусом 100 м. На який кут він повинен при цьому нахилитися, щоб не впасти на повороті?

10. Залізна та алюмінієва кулі з’єднані в одній точці. На якій відстані від точки з’єднання розташовується центр тяжіння системи?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §___ , вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

• Повторити формули та теорію з теми «Механіка. Закони збереження».

Додаткове завдання

Намалювати структуру шкільного курсу фізики (наприклад, у вигляді гілок дерева пізнання, вагонів потяга тощо...).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити