Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Урок 103. ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 1 «МЕХАНІКА». ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: поглибити, розширити, скорегувати знання учнів; формувати матеріалістичний світогляд учнів; показати учням, що фізика перебуває в постійному розвитку; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: картки або збірники задач.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Що називають імпульсом тіла?

2. Як обчислюють імпульс тіла?

3. Як обчислюють зміну імпульсу тіла?

4. Як формулюється закон збереження імпульсу?

5. За яких умов справедливий закон збереження імпульсу?

6. Що називають кінетичною енергією тіла?

7. Як обчислюють кінетичну енергію тіла?

8. Що називають потенціальною енергією тіла?

9. Як обчислюють потенціальну енергію тіла?

10. Як формулюються закони збереження повної механічної енергії?

11. За яких умов справедливий закон збереження повної механічної енергії?

ІІІ. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Ядро, що летіло горизонтально, розірвалося на два осколки масами 5 кг і 10 кг. Швидкість меншого уламка 90 м/с спрямована так само, як і швидкість ядра до розриву. Великий осколок полетів зі швидкістю 15 м/с в напрямку, протилежному швидкості меншого уламка. Чому дорівнювала швидкість ядра до розриву?

2. У візок з піском масою 150 кг, що рухається зі швидкістю 4 м/с, потрапляє снаряд масою 20 кг, що рухається назустріч візку під кутом 60° до горизонту зі швидкістю 80 м/с, і застряє в ньому. З якою швидкістю стане рухатися візок?

3. Людина масою 50 кг, що стоїть на льоду, тримає в руках м’яч масою 5 кг. На яку відстань від’їде людина по горизонтальній поверхні льоду, якщо вона кине м’яч горизонтально зі швидкістю 20 м/с? Коефіцієнт тертя 0,05.

4. Візок довжиною 1,5 м і масою 40 кг стоїть на гладкій горизонтальній підлозі. На краю візка стоїть людина масою 60 кг. Яку відстань проїде візок по підлозі, якщо людина перейде на протилежний край візка?

5. Тіло кинули вертикально вниз з висоти 10 м. З якою швидкістю його необхідно було кинути, щоб після пружного удару об землю воно підскочило в 3 рази вище?

6. Санчата масою 100 кг стоять на вершині гори висотою 20 м і довжиною 100 м. Санчата з’їжджають з гори, і біля основи гори їхня швидкість стала дорівнювати 10 м/с. Чому дорівнює середня сила опору руху?

7. Літак масою 1 т починає розбіг злітною смугою довжиною 300 м. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,03. Чому дорівнює середня потужність при розгоні літака, якщо швидкість у момент зльоту дорівнює 30 м/с?

8. На нитці довжиною 1 м підвішено тіло масою 9,99 кг. У нього потрапляє куля, що летить горизонтально, масою 10 г, і застряє в ньому. З якою швидкістю летіла куля, якщо після максимального відхилення тіла нитка утворила з вертикаллю кут 30° ?

9. Під час експерименту з «мертвою петлею» кульку пустили з висоти h = 1,5R (R — радіус петлі). На якій висоті тіло відірветься від петлі? Радіус петлі дорівнює 90 см.

10. Вантаж рівномірно витягають на похилу площину з кутом 30° при основі. Чому дорівнює ККД похилої площини, якщо коефіцієнт тертя дорівнює 0,2?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §___ , вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

• Повторити формули та теорію з теми «Молекулярна фізика. Властивості газів, рідин, твердих тіл».

Додаткове завдання

Намалювати структуру шкільного курсу фізики (наприклад, у вигляді гілок дерева пізнання, вагонів потяга тощо...).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити