Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Урок 104. ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 2 «МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА». ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: поглибити, розширити, скорегувати знання учнів; формувати матеріалістичний світогляд учнів; показати учням, що фізика перебуває в постійному розвитку; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: картки або збірники задач.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Сформулюйте основні положення молекулярно-кінетичної теорії.

2. Що називають ідеальним газом?

3. Який вигляд має рівняння стану ідеального газу?

4. Які ізопроцеси вам відомі? Сформулюйте їх означення.

5. Який вигляд мають газові закони, що описують різні ізопроцеси?

6. Як графічно зображують різні ізопроцеси?

7. Що називають пароутворенням? Конденсацією? Насиченою парою? Ненасиченою парою?

8. Що називають відносною вологістю повітря?

9. За якою формулою обчислюють відносну вологість повітря?

10. Що називають силою поверхневого натягу?

11. Як обчислити висоту підйому або опускання рідини в капілярі?

12. Що називають кристалічними тілами? Аморфними тілами? Порівняйте властивості кристалічних та аморфних тіл.

13. Що називають деформацією тіла?

14. Що називають механічною напругою?

15. Як формулюється закон Гука?

16. Що називають запасом міцності?

ІІІ. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Скільки молекул міститься в залізній деталі об’ємом 800 см3?

2. За якої температури середня квадратична швидкість молекул гелію дорівнюватиме 600 м/с?

3. У кімнаті об’ємом 200 м3 температура повітря дорівнює 27 °С та не змінюється. На скільки зміниться кількість молекул повітря в кімнаті, якщо тиск в ній зміниться на 4,14 кПа?

4. У балоні тиск газу дорівнює 6 МПа за температури 27 °С. З балона випускають третину газу, а температуру збільшують вдвічі. Визначте, який тиск встановиться в балоні.

5. Під час ізохорного нагріву тиск газу збільшився на 40 кПа, а температура збільшилася на 20%. Визначте початковий тиск газу.

6. На рисунку подано графік циклічного процесу для ідеального газу певної маси в координатах V(T). Побудуйте графіки цього ж процесу в координатах p(V) та p(T).

7. У балоні об’ємом 1 л відносна вологість повітря дорівнює 50%, а в другому балоні об’ємом 2 л відносна вологість 80%. Чому дорівнюватиме відносна вологість в другому балоні, якщо повітря з першого перекачати в другий? Температура в балонах однакова та не змінюється.

8. Між двома паралельними плоскими скляними пластинами спирт піднявся на висоту 5,5 мм. Вважаючи змочування повним, визначте відстань між пластинами.

9. Яку роботу слід виконати, щоб збільшити об’єм мильної бульбашки у 8 разів? Початковий радіус бульбашки дорівнював 1 см.

10. Трос складається з 40 сталевих дротин діаметром 2 мм кожна. Визначте максимальну масу вантажу, який можна піднімати з прискоренням 2 м/с2, якщо трос має забезпечити п’ятиразовий запас міцності.

11. До сталевої дротини площею поперечного перерізу 2 см2 та довжиною 4 м підвісили вантаж масою 25 кг. Визначте абсолютне видовження дротини.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §___ , вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

• Повторити формули та теорію з теми «Молекулярна фізика. Основи термодинаміки»

Додаткове завдання

Намалювати структуру шкільного курсу фізики (наприклад, у вигляді гілок дерева пізнання, вагонів потяга тощо...).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити