Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Урок 105. ПОВТОРЕННЯ РОЗДІЛУ 2 «МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА». ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: поглибити, розширити, скорегувати знання учнів; формувати матеріалістичний світогляд учнів; показати учням, що фізика перебуває в постійному розвитку; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення навичок розв'язання задач.

Обладнання та наочність: картки або збірники задач.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування:

1. Що називають внутрішньою енергією тіла?

2. Які способи зміни внутрішньої енергії вам відомі?

3. Як обчислити кількість теплоти, витрачену на нагрівання тіла?

4. Як обчислити кількість теплоти, витрачену на випаровування тіла?

5. Як обчислити кількість теплоти, витрачену на плавлення тіла?

6. Як обчислити кількість теплоти, яка виділяється при згорянні палива?

7. Як обчислити внутрішню енергію ідеального одноатомного газу?

8. Як обчислити роботу в термодинаміці?

9. Як формулюється перший закон термодинаміки?

10. Як обчислити ККД теплової машини?

ІІІ. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. При нагріванні гелію від 50 до 250 °C його внутрішня енергія збільшилася на 40 кДж. Обчисліть масу газу.

2. При ізобарному розширенні газ зробив роботу 5 МДж. До якого об’єму розширився газ, якщо його початковий об’єм 50 м3? Тиск нормальний атмосферний.

3. Температура нагрівача ідеальної теплової машини дорівнює 327 °С, а холодильника 17 °С. Яку кількість теплоти робоче тіло віддає холодильнику, коли від нагрівача воно отримує 9 кДж тепла?

4. Скільки свинцю, взятого за температури 327 °С, можна розплавити на грубці з ККД 70 % за рахунок спалювання 30 кг антрациту?

5. При ізобарному нагріванні 160 г кисню його об’єм збільшується в 3 рази. При цьому його внутрішня енергія збільшується на 50 кДж. За якої температури був кисень до нагрівання?

6. Робочим тілом теплового двигуна є одноатомний ідеальний газ. Двигун працює за циклом, зображеним на рисунку. Чому дорівнює ККД такого теплового двигуна?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання

• Вивчити §___ , вивчити конспект.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника

• Повторити формули та теорію з теми «Молекулярна фізика. Термодинаміка».Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити