Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Урок 53. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета уроку: формувати вміння розв'язувати задачі: аналізувати умову, грамотно оформлювати задачі, робити необхідні креслення.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язування задач.

Обладнання та наочність: збірники задач.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Які види механічної енергії ви можете назвати?

2. Як обчислити кінетичну енергію тіла?

3. Як обчислити потенціальну енергію тіла?

4. Сформулюйте та запишіть теорему про кінетичну енергію.

5. Сформулюйте та запишіть теорему про потенціальну енергію.

6. Як формулюється закон збереження повної механічної енергії?

7. За яких умов виконується закон збереження повної механічної енергії?

8. Як обчислити ККД механізму?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Обчисліть потенціальну енергію сталевого кубика з довжиною ребра 10 см на висоті 1,5 м над поверхнею Землі.

2. М’яч масою 400 г вільно падає на землю з висоти 5 м та відскакує на висоту 2,5 м. Скільки енергії втратив м’яч при ударі об землю? Опором повітря знехтувати.

3. Тіло масою 5 кг вільно падає з висоти 30 м. На скільки зміниться його потенціальна енергія через 1 с після початку падіння? Через 2 с?

4. Обчисліть кінетичну енергію тіла масою 1 кг, кинутого горизонтально зі швидкістю 20 м/с, наприкінці другої секунди його руху.

5. Камінь масою 500 г впав з певної висоти. Обчисліть кінетичну енергію каменя в середній точці шляху, якщо він падав 3 секунди.

6. Камінь масою 300 г кинули вертикально вгору зі швидкістю 30 м/с. Чому дорівнюють значення кінетичної та потенціальної енергії каменя на висоті 20 м?

7. Камінь вільно падає з висоти 180 см. Обчисліть енергію та потужність удару, якщо тривалість удару 2 м/с, а маса каменя 200 кг.

8. Як зміниться кінетична енергія автомобіля масою 2 т при зміні швидкості від 72 км/год до 5 м/с?

9. Куля масою 20 г вилетіла під кутом α до горизонту. У верхній точці траєкторії куля мала кінетичну енергію 88,2 Дж. Визначте кут α, якщо початкова швидкість кулі 600 м/с.

10. Куля масою 9 г летить горизонтально зі швидкістю 40 м/с, влучає у брусок масою 5 кг, підвішений на нитці довжиною 5 м, та застряє у ньому. Визначте кут, на який відхилиться брусок.

Задачник №№____ .

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

• Підготуватися до самостійної роботи № 6.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Розв'яжіть задачу.

Куля масою m, рухаючись горизонтально, пружно відбивається від поверхні клину масою M та підіймається вертикально вгору на певну висоту. Горизонтальна швидкість клину після удару дорівнює v. Визначте висоту підйому кулі. Проаналізуйте відповідь задачі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити