Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Урок 54. ПРАКТИКУМ ІЗ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТА № 6

Мета уроку: удосконалити навички учнів із розв'язання задач, здійснити поточний контроль знань учнів.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: урок формування навичок розв'язання задач та поточний контроль знань.

Обладнання та наочність: задачники.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: комп'ютерне моделювання розв'язуваних задач.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Як обчислити кінетичну енергію тіла?

2. Як обчислити потенціальну енергію тіла?

3. Сформулюйте та запишіть теорему про кінетичну енергію.

4. Сформулюйте та запишіть теорему про потенціальну енергію.

5. Як формулюється закон збереження повної механічної енергії?

6. Як обчислити ККД механізму?

7. У чому полягають межі застосування законів механіки?

IV. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

1. Обчисліть кінетичну та потенціальну енергію тіла масою 300 г, що падає вільно з висоти 6 м, на відстані 2 м від поверхні землі.

2. Довжина недеформованої пружини 15 см. У результаті деформації її довжина подвоїлася. Який запас енергії отримала пружина, якщо її жорсткість 500 Н/м?

3. Підйомний кран має двигун потужністю 10 кВт. За який час він піднімає на висоту 50 м вантаж масою 2 т, якщо ККД двигуна 75%?

4. Санчата з’їхали з гори висотою 6 м та кутом до горизонту 40°. Проїхавши 5 м горизонтальною поверхнею, вони піднялися на іншу гору з кутом до горизонту 30°. На якій висоті санчата зупиняться, якщо коефіцієнт тертя на всьому шляху дорівнює 0,2?

Задачник №№__ .

V. САМОСТІЙНА РОБОТА № 6

1. Наведіть приклади застосування закону збереження енергії у спорті.

2. Обчисліть потенціальну енергію пружини, стиснутої на 50 мм силою 2,5 кН.

3. Камінчик масою 10 г вільно падає з висоти 20 м. Чому дорівнює кінетична енергія камінчика наприкінці падіння?

4. Кулька масою 100 г висить на нерозтяжній нитці довжиною 1 м. Яку швидкість матиме кулька при проходженні положення рівноваги, якщо кульку відхилили на кут 45° та відпустили?

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

2 бали

2 бали

3 бали

5 балів

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Шайба вдарилася об поверхню льоду під кутом 45° та відскочила під кутом 60°, втративши 50% кінетичної енергії. Чому дорівнює коефіцієнт тертя між шайбою і поверхнею льоду? Дію сили тяжіння під час удару не враховувати. Рух шайби вважати поступальним.

Підказка: як змінився імпульс шайби?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити