Конспекти всіх уроків курсу ФІЗИКА 10 клас ІІ семестр - Рівень стандарту - 2018 рік

Урок 55. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СТВ ТА ЇХНІ НАСЛІДКИ. РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ ЗАКОН ДОДАВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ

Мета уроку: ввести основні положення спеціальної теорії відносності; пояснити учням, що швидкість світла у вакуумі має граничне значення, пояснити учням, у якому співвідношенні перебувають закони класичної та релятивістської механіки; пояснити учням поняття відносності одночасності подій, відносність довжини та часу в теорії відносності; показати, де виконуються ефекти скорочення лінійних розмірів тіл та уповільнення плину часу; акцентувати увагу учнів на глибокому філософському змісті закону взаємозв'язку маси та енергії; розвивати інтерес до вивчення фізики.

Формування ключових компетентностей:

• основні компетентності у природничих науках і технологіях;

• інформаційно-цифрова компетентність;

• математична компетентність;

• спілкування державною/рідною мовами;

• спілкування іноземними мовами;

• уміння вчитися впродовж життя.

Тип: комбінований урок.

Обладнання та наочність: портрет А. Ейнштейна, книги про А. Ейнштейна.

Відеофрагмент або комп'ютерне демонстрування: відеофільм про спеціальну теорію відносності.

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

1. Яка найбільша швидкість у природі?

2. Що називають інерціальною системою відліку?

3. Сформулюйте класичний закон додавання швидкостей.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Спеціальна теорія відносності. Постулати спеціальної теорії відносності.

• Швидкість світла у вакуумі.

• Відносність одночасності подій.

• Відносність довжини.

• Відносність часу.

• Релятивістський закон додавання швидкостей.

• Закон взаємозв’язку маси та енергії.

Опорний конспект

Постулати теорії відносності Ейнштейна

В усіх інерціальних системах відліку всі фізичні процеси відбуваються однаково

Швидкість світла у вакуумі однакова в усіх системах відліку та не залежить від швидкості джерела і спостерігача

Наслідки постулатів відносності

1. Дві події, розділені у просторі, відбуваються в одній системі одночасно, а в іншій — ні

Відносно двох годинників, один з яких розташований на носі, а інший на кормі корабля, подія (спалах) відбувається неодночасно. Годинники А та Б синхронізовані та перебувають на однаковій відстані від джерела світла, розташованого між ними. Світло поширюється з однаковою швидкістю в усіх напрямках, але годинники фіксують спалах у різні моменти часу

2. Розміри тіл зменшуються в напрямку руху

l0 — довжина тіла, нерухомого відносно даної системи;

l — довжина тіла, яке рухається відносно системи зі швидкістю v

3. Проміжки часу зростають, час сповільнюється

τ0 — інтервал часу, який вимірюється годинником, що міститься всередині системи та не рухається відносно неї;

т — інтервал часу між подіями, виміряний рухомим годинником

4. Релятивістський закон додавання швидкостей (швидкості спрямовані уздовж однієї прямої)

v1 — швидкість тіла в рухомій системі відліку;

v2 — швидкість рухомої системи відносно нерухомої;

v — швидкість тіла в нерухомій системі відліку

5. Енергія спокою. Будь-яке тіло має енергію спокою завдяки факту свого існування

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Розв'язання задач

1. Дві частинки, відстань між якими 100 м, рухаються назустріч одна одній зі швидкостями 0,6с відносно нерухомого спостерігача. Яка відносна швидкість частинок? Через який час трапиться зіткнення? Яке значення мала б відносна швидкість частинок за класичним законом додавання швидкостей?

Задачник №№ ___.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Домашнє завдання.

• Повторити § ___.

• Розв’язати вправу ___ письмово.

• Розв’язати завдання №№ ___ задачника.

Додаткове домашнє завдання (індивідуально).

Знайдіть інформацію про роботу А. Ейнштейна над теорією відносності.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити