Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

1. КІНЕМАТИКА

УРОК № 14 / І.1-12. ВІЛЬНЕ ПАДІННЯ. ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ

Мета: 1) розширити знання учнів про рівноприскорений рух, розглянувши рух тіла по вертикалі (тіло кинуте вгору / вниз), сформувати навички застосування формул для рівноприскореного руху з прискоренням вільного падіння;

2) продовжити формування математичної компетентності учнів, логічності мислення, аналізу умов задачі та оптимального її розв'язання;

3) продовжити формування алгоритмічної культури під час розв'язання задач.

Очікувані результати: учні знають формули для вільного падіння тіл, застосовують їх для розв'язання задач щодо тіла, кинутого вгору (або вниз).

Тип уроку: урок вивчення та засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель перевіряє наявність виконаного домашнього завдання, пояснює незрозумілі питання, які виникли в учнів під час розв'язання задач

Формування самоосвітньої та предметної компетентностей: організація прийомів самонавчання, гнучкості застосування отриманих знань, розширення знань з теми, яку вивчають

Учні обговорюють розв'язання задач домашньої роботи, усувають прогалини у своїх знаннях

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ (ЦОР) 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель демонструє відеофрагмент вільного падіння тіла, уводить визначення вільного падіння тіла та пояснює важливість вивчення цієї теми

Формування компетентності в природничих науках: наукове розуміння природи, розвиток умінь спостерігати, аналізувати і висувати гіпотези для пояснення побаченого; розширення знань про історію фізики та її відкриттів, формування інформаційної компетентності — уміння обробляти інформацію, подану в цифровому форматі, відеоряді тощо, та перетворювати її в текстову

Учні дають відповіді на запитання, поставлені вчителем, розширюють свої знання про вільне падіння тіла, що будуть вивчати на уроці, висувають гіпотези щодо запропонованих питань, розширюють коло своїх знань про взаємодії у природі

I. Актуалізація опорних знань (методом ущільненого опитування)

□ Повторити фізичні величини, вивчені в цій темі (середня і миттєва швидкості, прискорення), їх одиниці, відповідні формули, обговорити питання про відносність та інваріантність величин у різних системах відліку.

□ Записати основні рівняння рівноприскореного руху.

□ Записати фізичні величини для розв’язування основної задачі механіки.

II. Мотивація навчальної діяльності

Повідомлення теми та завдань уроку.

Проблемне питання:

· Чи за однаковий час падають усі тіла за звичайних умов?

Дослід

Візьміть два аркуші паперу, підніміть на висоту 1 м над партою і відпустіть. Що ви побачили? А тепер зніміть один із аркушів і виконайте таку саму операцію. Що відбулося на цей раз? Чому?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (ЦОР)

1. Демонстрація вільного падіння тіла (відеодослід).

2. Формули для опису вільного падіння тіла.

3. Алгоритм розв’язання задач під час руху тіла вертикально вгору.

4. Приклад розв’язання задачі.

Вивчення нового матеріалу здійснюється у формі евристичної бесіди з використанням відомостей з історії фізики та з демонстрацією відповідного експерименту.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 7-8 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує запитання, умови 1-2 задач, виправляє неправильні відповіді

Формування швидкості та оперативності мислення, розвиток пам'яті та уваги, розвиток математичної компетентності — формування вмінь перетворювати формули, обчислювати математичні вирази

Учні дають відповіді на запитання, з'ясовують незрозумілі питання, розв'язують задачі на застосування закону всесвітнього тяжіння

Розв'язування задач (коментовано)

Задача 1

Тіло падає з висоти 57,5 м (v0 = 0). Скільки часу падає тіло та яка його швидкість під час удару об землю? (Відповідь: t = 3,4 с, v = 34 м/c.)

Задача 2

Стрілу випущено з лука вертикально вгору з початковою швидкістю v0 = 30 м/c. На яку максимальну висоту підніметься стріла? (Відповідь: h = 45 м.)

Задача 3

Тіло вільно падає з висоти 20 м над землею. Яка швидкість тіла в момент удару об землю? На якій висоті його швидкість вдвічі менша? (Відповідь: v = 20 м/c, h = 15 м.)

Узагальнення матеріалу

1. Фронтальне опитування

· Що називають вільним падінням тіл?

· Яким видом механічного руху є вільне падіння? Опишіть експерименти, за якими визначають характер цього руху і значення прискорення тіл у цьому русі.

· Від чого залежить прискорення вільного падіння?

· Запишіть формули, що описують вільне падіння тіл.

· З яким прискоренням рухається тіло, кинуте вгору?

VI. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити відповідний параграф підручника, відповісти на запитання після параграфа, виконати завдання за задачником.

2. Розв’язати задачу.

Снаряд випущено зі швидкістю 800 м/c вертикально вгору. Якою є тривалість польоту снаряда? На яку висоту піднімається снаряд?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити