Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

1. КІНЕМАТИКА

УРОК № 16 / І.1-14. РУХ ТІЛА, КИНУТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО

Мета: 1) розширити знання учнів про рівноприскорений рух, розглянувши рух тіла, кинутого горизонтально, сформувати навички застосування формул для рівноприскореного руху з прискоренням вільного падіння для розв'язання задач;

2) продовжити формування математичної компетентності учнів, логічності мислення, аналізу умов задачі та оптимального її розв'язання;

3) продовжити формування алгоритмічної культури під час розв'язання задач, розширити уявлення учнів про рух тіла під дією сили тяжіння, з метою розвитку політехнічного світогляду учнів ознайомити їх з прикладним значенням цієї теми у воєнній справі, промисловості тощо.

Очікувані результати: учні знають формули для вільного падіння тіл, руху тіла, кинутого горизонтально, під дією сили тяжіння, застосовують їх для розв'язання задач відповідного типу.

Тип уроку: урок вивчення та засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель перевіряє наявність виконаного домашнього завдання, пояснює незрозумілі питання, які виникли в учнів під час розв'язання задач

Формування самоосвітньої та предметної компетентностей: організація прийомів самонавчання, гнучкості застосування отриманих знань, розширення знань з теми, яку вивчають

Учні обговорюють розв'язання задач домашньої роботи, усувають прогалини у своїх знаннях

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (ЦОР) 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель організує повторення основних формул для рівноприскореного руху, вільного падіння

Формування компетентності в природничих науках: наукове розуміння природи, формування інформаційної компетентності — уміння обробляти інформацію, подану в цифровому форматі, відеоряді тощо, та перетворювати її в текстову

Учні дають відповіді на запитання, поставлені вчителем, розширюють свої знання про вільне падіння тіла, кинутого горизонтально

1. Актуалізація опорних знань (методом ущільненого опитування)

□ Повторити фізичні величини, вивчені в цій темі (середня і миттєва швидкості, прискорення), їх одиниці вимірювання, відповідні формули, обговорити питання про відносність та інваріантність величин у різних системах відліку.

□ Записати основні рівняння рівноприскореного руху.

□ Записати фізичні величини для розв’язування основної задачі механіки.

· Що впливає на прискорення вільного падіння?

На прискорення вільного падіння впливають:

■ обертання Землі навколо власної осі: максимальне значення gmax на полюсах, мінімальне g0 — на екваторі;

■ деформації Землі: на зменшення значення g0 на екваторі впливає і те, що екваторіальний радіус Землі більший від полярного;

■ значення g0 більше на довільній широті, там, де містяться поклади залізної й інших важких руд, менше — над родовищами газу.

Наведіть формули для опису руху тіла, кинутого вертикально вгору.

2. Вимірювання часу вільного падіння без початкової швидкості і використання формули:

Основні формули для вільного падіння без початкової швидкості:

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Демонстрування руху тіла, кинутого горизонтально.

2. Формули для опису руху тіла, кинутого горизонтально.

3. Алгоритм розв’язання задач під час руху тіла, кинутого горизонтально.

4. Приклад розв’язання задачі.

Розглянемо рух тіла, кинутого горизонтально зі швидкістю v0 з висоти h над Землею (рис.) і під кутом α до горизонту з початковою швидкістю v0. Такі рухи складаються з двох незалежних один від одного рухів: рівномірного в горизонтальному напрямку (рух за інерцією) і рівноприскореного у вертикальному напрямку (вільне падіння внаслідок притягання до Землі).

Рівняння руху в горизонтальному напрямку:

x = vxt,

де vx — проекція швидкості v0 на вісь Ox; vx = v0.

Рух тіла у вертикальному напрямі (вздовж осі Oy) є вільним падінням, тому рівняння руху по осі Oy:

Вилучивши час з рівнянь руху, можна отримати рівняння траєкторії, яке виражає зв’язок між координатами x і у:

Отже, траєкторією руху тіла, кинутого горизонтально, є парабола.

У будь-який момент часу швидкість v напрямлена по дотичній до траєкторії. Розкладемо вектор на горизонтальну vx і вертикальну vy складові. Модуль горизонтальної складової швидкості у будь-який момент часу залишається сталим: vx = v0, а модуль вертикальної складової лінійно зростає з часом: vy = gt. Оскільки vx ⊥ vy, модуль швидкості v у будь-який момент польоту дорівнює:

Час падіння до поверхні Землі:

Дальність польоту:

Модуль швидкості падіння поблизу поверхні Землі:

Можна знайти кут α, під яким напрямлена швидкість тіла біля поверхні Землі:

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 7-8 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує запитання, умови 2-3 задач, виправляє неправильні відповіді

Формування швидкості та оперативності мислення, розвиток пам'яті та уваги, розвиток математичної компетентності — формування вмінь перетворювати формули, обчислювати математичні вирази

Учні дають відповіді на запитання, з'ясовують незрозумілі питання, розв'язують задачі на застосування закону всесвітнього тяжіння

Розв'язування задач (коментовано)

1. Тіло, кинуте горизонтально з висоти h = 80 м, упало на землю на відстані L = 60 м. Визначте переміщення тіла за час, упродовж якого швидкість збільшилася вдвічі - n = 2 рази. Який кут утворює вектор переміщення з горизонтальною віссю?

Кут вектора переміщення з горизонталлю:

2. Гвинтокрил летить горизонтально зі швидкістю v = 44,5 м/c на висоті h = 500 м. З нього треба скинути вимпел на судно, що йде зустрічним курсом зі швидкістю u = 5,5 м/c. З яким випередженням по горизонталі х пілот гвинтокрила має скинути вимпел?

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Закінчити речення.

□ Я дізнався, що...

□ Тепер я можу...

□ Отже...

VI. РЕФЛЕКСІЯ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний параграф підручника, відповісти на запитання після параграфа, виконати завдання за задачником.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.