Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ. І семестр

№ уроку

Дата

Тема

Домашнє завдання

Вступ (2 години)

1 / В-1

 

Зародження й розвиток фізики як науки

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

2 / В-2

 

Одиниці фізичних величин. Прямі та непрямі вимірювання. Скалярні та векторні величини

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

Розділ І. Механічний рух (54 години)

1. Кінематика (20 годин)

3 / І.1-1

 

Механічний рух, траєкторія, шлях, переміщення. Основна задача механіки

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

4 / І.1-2

 

Рівномірний прямолінійний рух як найпростіший вид руху

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

5 / І.1-3

 

Закон додавання швидкостей. Розв’язування задач

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

6 / І.1-4

 

Розв’язування задач

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

7 / I.1-5

 

Середня швидкість

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

8 / I.1-6

 

Самостійна робота з теми: «Рівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість»

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

9 / І.1-7

 

Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

10 / I.1-8

 

Графіки залежності кінематичних величин від часу для рівноприскореного прямолінійного руху

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

11 / I.1-9

 

Розв’язування задач

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

12 / І.1-10

 

Графіки рівноприскореного прямолінійного руху. Розв’язування задач

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

13 / I.1-11

 

Лабораторна робота № 1 «Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху»

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

14 / І.1-12

 

Вільне падіння. Прискорення вільного падіння

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

15 / І.1-13

 

Розв’язування задач

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

16 / І.1-14

 

Рух тіла, кинутого горизонтально

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

17 / І.1-15

 

Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

18 / І.1-16

 

Рівномірний рух тіла по колу

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

19 / І.1-17

 

Розв'язування задач

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

20 / І.1-18

 

Лабораторна робота № 2 «Дослідження руху тіла по колу»

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

21 / І.1-19

 

Контрольна робота з теми: «Кінематика»

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

22 / І.1-20

 

Урок узагальнення і систематизації знань з теми: «Кінематика»

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

2. Динаміка (15 годин)

23 / І.2-1

 

Види сил у механіці. Вимірювання сил. Додавання сил. Рівнодійна

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

24 / І.2-2

 

Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

25 / І.2-3

 

Інертність та маса. Другий закон Ньютона та межі його застосування

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

26 / І.2-4

 

Третій закон ньютона. Межі застосування

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

27 / І.2-5

 

Розв’язування задач

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

28 / I.2-6

 

Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

29 / І.2-7

 

Вага тіла. Невагомість

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

30 / І.2-8

 

Перша космічна швидкість. Розвиток космонавтики, внесок українських учених у розвиток космонавтики

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

31 / І.2-9

 

Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Сила опору під час руху тіла в рідині або газі

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

32 / І.2-10

 

Лабораторна робота № 3 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання»

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

33 / І.2-11

 

Рух тіла під дією кількох сил

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

34 / І.2-12

 

Рух тіла під дією кількох сил (рух тіла похилою площиною)

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

35 / І.2-13

 

Рух тіла під дією кількох сил (зміна ваги тіла)

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

36 / І.2-14

 

Розв’язування задач. Зв’язані тіла

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

37 / І.2-15

 

Контрольна робота з теми: «Динаміка»

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

3. Елементи статики та закони збереження (7 годин)

38 / І.3-1

 

Рівновага тіл. Момент сили, центр тяжіння тіла. Стійкість рівноваги

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

39 / І.3-2

 

Розв’язування задач

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

40 / І.3-3

 

Консервативні (потенціальні) сили. Застосування законів збереження. Реактивний рух у природі та техніці

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

41 / І.3-4

 

Пружні та непружні зіткнення. Розв’язування задач

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

42 / І.3-5

 

Рівновага та рух рідини та газу . Підіймальна сила крила

Вивчити § _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

43 / І.3-6

 

Розв’язування задач

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

44 / І.3-7

 

Контрольна робота з теми: «Елементи статики та закони збереження».

Повторити §§ _____, конспект.

Розв’язати завдання №№ _____ задачника

45-46

 

Резерв

 
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити