Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

1. КІНЕМАТИКА

УРОК № 19 / І.1-17. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: 1) розширити знання учнів про рівномірний рух по колу, сформувати навички застосування формул для такого руху тіла для розв'язування задач;

2) продовжити формування математичної компетентності учнів, логічності мислення, аналізу умов задачі та пошуку оптимального її розв'язання;

3) продовжити формування алгоритмічної культури при розв'язанні задач, розширити уявлення учнів про рівномірний рух тіла по колу, з метою розвитку політехнічного світогляду учнів ознайомити їх з прикладним значенням цієї теми у воєнній справі, промисловості тощо.

Очікувані результати: учні знають формули для рівномірного руху тіла по колу; визначають період, частоту обертання, лінійну та кутову швидкості тіла та доцентрове прискорення при розв'язуванні задач.

Тип уроку: урок формування умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель перевіряє наявність виконаного домашнього завдання, пояснює незрозумілі питання, що виникли в учнів при розв'язуванні задач

Формування самоосвітньої та предметної компетентностей: організація прийомів самонавчання, гнучкості застосування отриманих знань, розширення знань з теми, яку вивчають

Учні обговорюють рішення задач домашньої роботи, усувають прогалини у своїх знаннях

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (ЦОР) 10 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель проводить самостійну роботу, стежить за самостійністю виконання роботи учнями

Формування компетентності у природничих науках, тренування бистроти мислення

Учні розв'язують задачу самостійної роботи

1. Прикладом криволінійного руху є...

а) падіння каменя;

б) поворот машини вправо;

в) біг спринтера на 100-метрівці.

2. Хвилинна стрілка годинника робить один повний оберт. Чому дорівнює період обертання?

3. Колесо велосипеда робить один оберт за 4 с. Визначте частоту обертання.

4. Гвинт моторного човна робить 25 обертів за 1 с. Чому дорівнює кутова швидкість гвинта?

5. Визначте частоту обертання свердла електричного дриля, якщо його кутова швидкість дорівнює 400п.

Відповіді: б; в; а; в; в.

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Задача 1

Матеріальна точка обертається по колу радіусом R, з лінійною швидкістю руху v. Кутова швидкість точки ω, період обертання T, частота обертання n. Обчисліть значення величин, позначених *. Як зміниться кутова швидкість, період обертання й частота обертання матеріальної точки, якщо радіус обертання збільшиться в α разів при незмінній лінійній швидкості? Обґрунтуйте відповідь.

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

R, см

*

25

1,5

50

*

30

*

40

8,0

20

*

20

v, м/с

0,8

*

12

*

10

*

20

*

4,0

*

2,0

*

ω, рад/с

*

0,2

*

*

8,0

*

*

5,0

*

*

10

*

T, c

*

*

*

20

*

*

40

*

*

10

*

*

n, c-1

50

*

*

*

*

40

*

*

*

*

*

40

α

2

4

6

8

2

4

6

8

2

4

6

8

Задача 2

Автомобіль, обертаючись по дузі радіусом R, має доцентрове прискорення а при швидкості руху v. Обчисліть значення величини, позначеної *. У скільки разів зміниться доцентрове прискорення автомобіля, якщо його швидкість збільшиться в β разів (при незміненому радіусі оберту)?

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

v, м/с

*

8,0

7,0

*

10

6,0

*

9,0

8,0

*

7,0

9,0

R, м

20

*

15

16

*

18

15

*

16

18

*

20

a, м/с2

1,0

2,0

*

3,0

4,0

*

2,0

3,0

*

4,0

1,0

*

β

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

Задача 3

Пропелер діаметром d обертається, роблячи n обертів за секунду. Точка на кінці лопаті пропелера має доцентрове прискорення а. Обчисліть значення величини, позначеної *. У скільки разів зміниться доцентрове прискорення, якщо число обертів за секунду, що робить пропелер, зменшиться в γ разів?

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

d, м

0,5

0,8

*

1,2

2,0

*

1,6

0,4

*

0,8

0,6

*

n, об/с

10

*

20

5,0

*

15

8,0

*

10

20

*

12

a, км/с2

*

0,8

1,6

*

1,0

1,5

*

1,2

1,8

*

1,2

1,0

γ

2,3

2,2

2,1

2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

Задача 4

На скільки кілометрів орбіта першого супутника Землі коротша довжини орбіти третього супутника, якщо середні радіуси їхніх орбіт відрізняються на ΔR = 410 км?

Задача 5

Визначте радіус кола, що обертається, якщо лінійна швидкість точок обода колеса в k = 2,5 рази більша за лінійну швидкість точок, що лежать на відстані d = 0,05 м ближче до осі.

Задача 6

Скільки разів за добу N зустрічаються годинна та секундна стрілки?

Розв'язання

Запишемо величини періодів обертання секундної, годинної стрілок та тривалість доби:

Кількість обертів, що роблять стрілки за добу:

Кількість зустрічей стрілок:

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Закінчити речення:

□ Я дізнався, що...

□ Тепер я можу...

□ Отже...

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити відповідний параграф підручника, конспект уроку, формули, виконати завдання за задачником.

2. Розв’язати задачу.

Два однакових диски розташовано так, як зображено на рисунку. Диск 1 нерухомий, а диск 2 може без просковзування обертатися відносно диска 1. На який кут повернеться диск 2, обійшовшиодин раз диск 1?

Розв'язання

1. Визначимо довжину кола, що описує центр рухомого диска:

де r — радіус дисків.

2. Кут оберту рухомого диска

таким чином, рухомий диск, обертаючись один раз навколо нерухомого диска, зробить два оберти навколо своєї осі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити