Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

2. ДИНАМІКА

УРОК № 24 / І.2-2. ІНЕРЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ. ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Мета: 1) увести поняття розділу механіки — динаміки, визначити різницю між кінематикою та динамікою; увести поняття системи відліку, інерціальної системи відліку; розглянути І закон Ньютона, сформувати навички розв'язання якісних задач на застосування І закону Ньютона;

2) продовжити формування логічності мислення, зокрема вміння обґрунтовувати вибір інерціальної системи відліку;

3) продовжити формування пізнавального інтересу учнів, продовжити розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення з використанням фізичних термінів, сприяти розвитку вмінь спілкування, взаємодопомоги, формування навичок колективної роботи, продовжити роботу з розвитку уваги учнів, самостійності та цілеспрямованості.

Очікувані результати: учні формулюють І закон Ньютона, застосовують закон для розв'язання задач, виявляють ставлення до І закону Ньютона й оцінюють його значення у розвитку фізичного знання.

Тип уроку: урок вивчення та засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 0,5 хв

II. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ПОПЕРЕДНЬОЇ ТЕМИ, КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель коментує результати, отримані учнями за контрольну роботу, визначає номери задач, які викликали труднощі під час виконання роботи, оголошує результати тематичного оцінювання

Формування компетентності самоосвіти та саморозвитку — уміння організації прийомів самонавчання, гнучкості застосування отриманих знань

Ті, хто нестандартно розв'язали завдання контрольної роботи, пояснюють алгоритм виконання завдання

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ (ЦОР) 5 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує учням цікаві факти із життя великого вченого, закони якого складають основу класичної механіки

Формування компетентності в природничих науках: наукове розуміння природи, розвиток умінь спостерігати, аналізувати і висувати гіпотези для пояснення побаченого; розширення знань про історію фізики та її відкриттів, формування інформаційної компетентності — уміння обробляти інформацію, подану в цифровому форматі, відеоряді тощо, та перетворювати її в текстову

Учні дають відповіді на запитання, отримують інформацію про цікаві факти із життя Ньютона

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 30 хв

План

1. Демонстрація відеодослідів (ЦОР) — демонстрація руху за інерцією, обговорення причин цього явища.

2. Інерціальні системи відліку.

3. І закон Ньютона. Межі застосування І закону Ньютона.

4. І закон Ньютона і основи безпеки життєдіяльності.

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Для розкриття 1 пункту плану вчитель показує відеофргаменти дослідів або демонстраційний експеримент — рух тіла за інерцією

Формування предметної та світоглядної компетентностей: уміння аналізувати побачений дослід, робити висновки, на підставі чого учні засвоюють нові знання

Учні аналізують результати дослідів, роблять висновки та записують їх у зошити

2, 3 питання плану вчитель викладає у вигляді лекції, супроводжуючи розповідь демонстраційним експериментом та презентацією до уроку

Формування самоосвітньої компетентності: уміння слухати та запам'ятовувати навчальний матеріал, опанування нових способів вивчення нового матеріалу, формування вмінь написання конспекту та використання опорних сигналів та умовних позначок для скорочення записів

Учні записують конспект теоретичного матеріалу, беруть участь в обговоренні запропонованої вчителем інформації, задають питання щодо незрозумілої частини навчального матеріалу

Закон інерції Ньютона формулюють так:

Існують такі системи відліку, стосовно яких тіло, що рухається, зберігає швидкість незміненою, якщо на нього не діють інші тіла або дія цих тіл скомпенсована.

Це твердження у фізиці називають першим законом Ньютона, відповідно до якого стан спокою або прямолінійного рівномірного руху тіл не потребує для своєї підтримки якогось зовнішнього впливу. У цьому знаходить свій вияв особлива динамічна властивість фізичних тіл, названа їх інертністю, що характеризує чутливість тіл щодо впливу на них інших тіл.

Системи відліку, що рухаються з прискоренням відносно інерціальних, називають неінерціальними системами відліку.

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Для розкриття 4 питання плану учитель використовує інтерактивний плакат до уроку, відео- фрагменти, інформує учнів про наслідки недотримання правил перевезення пасажирів з погляду І закону Ньютона

Формування самоосвітньої компетентності: уміння слухати та запам'ятовувати навчальний матеріал, опанування різних способів вивчення нового матеріалу, формування вмінь написання конспекту та використання опорних сигналів та умовних позначок для скорочення записів

Учні беруть участь в обговоренні питань навчального матеріалу

І закон Ньютона та безпека життєдіяльності

Дослідження доводять, що використання дитячих крісел на 70 % скорочує смертність і на 60 % — поранення дітей в автоаваріях. Ніхто не зможе втримати дитину на руках під час аварії: під час зіткнення на швидкості всього 50 км/год її вага збільшується в 20 разів. Сумна статистика свідчить, що 15 % дітей, що зазнали аварії, гинуть, а 35 % — отримують поранення різного ступеня важкості. При чому частіше смертельні травми отримують діти до семи років (близько 45 %)! Що ж казати про менші травми, яких непристебнута дитина може отримати навіть під час не дуже різкого гальмування автомобіля.

Окрім цього, думка щодо наслідків аварії — одна з найбільш хибних. Адже травми, легкі й не дуже серйозні на перший погляд, але ті, що мають неабиякі наслідки, дитина може отримати під час простого гальмування на відносно низькій швидкості, якщо вона не перебуває в автомобільному кріселку.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ 7-8 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує якісні задачі на застосування І закону Ньютона

Формування швидкості та оперативності мислення, розвиток пам'яті та уваги, розвиток математичної компетентності — формування вмінь перетворювати формули, знаходити числові значення математичних виразів

Учні дають відповіді на запитання, з'ясовують незрозумілі питання, розв'язують задачі на застосування І закону Ньютона

1) Як пояснити, що стовпчик ртуті опускається під час струшування медичного термометра?

2) До стелі каюти теплоходу, що рухається рівномірно, підвішено кулю. Які зміни відбудуться в положенні кулі, якщо теплохід:

□ збільшить швидкість;

□ уповільнить рух;

□ поверне;

□ раптом зупиниться.

3) З високої кручі безпечніше плигати в пухкий піщаний насип, аніж на твердий ґрунт. Чому?

4) Чому на заворотах ріки під час льодоплаву створюється зашерет льоду?

5) Чому людина, несподівано виїжджаючи з рівного льоду на сніг, падає вперед?

6) Потяг, підходячи до станції, уповільнює рух. У якому напрямку в цей час легше тягнути долівкою важку валізу: по ходу потяга чи в зворотному напрямку? Чому?

7) Заєць, рятуючись від собаки, робить різкі стрибки вбік. Чому собаці важко піймати зайця, хоча він (собака) бігає швидше?

8) На чому засновано один із способів насадження молотка на держално?

9) Якщо людина, що сидить у човні, перестає гребти, то човен все одно продовжує плити далі якийсь час. Чому?

10) Куди й чому нахиляються пасажири щодо автобуса, коли він різко починає рух, гальмує, повертає вліво?

11) Чому небезпечно переходити дорогу перед транспортом, що рухається близько?

12) Чому під час різкого збільшення швидкості автобуса пасажири відхиляються назад?

13) Чому краплі дощу під час різкого струшування злітають з одягу?

14) Якщо повну тарілку супу швидко поставити на стіл, то суп вихлюпується. Чому?

VI. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний параграф підручника, відповісти на запитання після параграфа, виконати завдання за задачником.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити