Усі уроки фізики 10 клас І семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

Розділ І. Механічний рух

1. КІНЕМАТИКА

УРОК № 5 / І.1-3. ЗАКОН ДОДАВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Мета: 1) поглибити знання учнів про відносність механічного руху, сприяти формуванню вмінь визначати відносну швидкість тіл, що рухаються, та застосовувати ці вміння при розв'язуванні задач з механіки;

2) розвивати аналітичне та алгоритмічне мислення учнів, продовжити формування вміння здійснювати перехід із однієї системи відліку до іншої та перетворювати рівняння руху тіла залежно від обраної системи відліку;

3) продовжити формування математичної компетентності учнів, сприяти розвитку мовленнєвої компетентності учнів при обговоренні питань значущості розглядуваної теми для практичної діяльності людини.

Очікувані результати: учні розв'язують задачі на використання формул прямолінійного рівномірного руху, закону додавання швидкостей, вибирають оптимальну систему відліку для розв'язування конкретних задач, вміють здійснювати перехід з однієї системи відліку до іншої.

Тип уроку: урок вивчення та засвоєння нових знань.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 1 хв

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ (ЦОР) 3 хв

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель пропонує учням виконати самостійну роботу

Формування предметної компетентності, аналітичних здібностей, математичної компетентності

Учні розв'язують задачі, оцінюють свої знання з теми минулого уроку.

1. Запишіть рівняння руху тіла, що рухається протилежно осі зі швидкістю 5 м/c, якщо початкова координата 10 м.

2. Рівняння руху тіла має вигляд х = 30 - 15t. Визначте координату тіла через 2 секунди.

3. За 3 с координата тіла змінилася від 6 м до 15 м. Визначте швидкість, з якою рухалося тіло.

4. Матеріальна точка рухається у площині XOY. х = 3 + t; у = 2t. Запишіть рівняння траєкторії.

5. Рівняння руху двох тіл мають вид: х1 = 20 - 4t, х2 = 10 + t. Визначте час зустрічі.

6. Визначте місце зустрічі, використовуючи умову завдання 5.

7. На якому графіку зображено можливу залежність пройденого шляху від часу?

8. За графіком залежності швидкості від часу порівняйте відстані, подолані тілами за 3 секунди. ---

9. За графіком визначте швидкість руху тіла.

10. Запишіть рівняння руху, використовуючи графік завдання 9.

IIІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Діяльність учителя

Компетентності

Діяльність учнів

Учитель організовує роботу з вивчення прямолінійного рівномірного руху та способів його опису

Формування компетентності у природничих науках: наукове розуміння природи, розвиток умінь спостерігати, аналізувати і висувати гіпотези для пояснення побаченого; інформаційної компетентності — вміння обробляти інформацію, подану в цифровому форматі, відеоряді тощо, та перетворювати її в текстову

Учні розширюють свої знання про способи описання рівномірного прямолінійного руху, дають відповіді на поставлені питання, розв'язують якісні та розрахункові задачі

1. Приклади відносності руху.

Поняття відносності руху уже випливає з означення механічного руху. Одні тіла рухаються відносно інших. Не буває абсолютного руху або абсолютного спокою. Приклади тіл відліку: кімната будинку, купе вагона, Земля для руху супутника, Сонце для руху Землі.

Відносність руху означає, що координати тіла, швидкість, вид траєкторії залежать від того, відносно якої системи відліку розглядається рух.

Використовуючи інтерактивний плакат до уроку, учитель демонструє декілька прикладів відносності руху, ЦОР.

2. Закон додавання швидкостей

Припустімо, що річкою пливе моторний човен, швидкість якого відносно води нам відома v1, точніше, відносно системи відліку K1, яка рухається разом із водою.

Таку систему можна пов’язати з плотом або будь-яким тілом, що утримується на поверхні води та пливе за течією. Швидкість течії, або рухомої системи відліку, позначмо v відносно системи відліку, пов’язаної з берегом K2, таким чином, знаючи швидкість системи відліку K1 відносно системи відліку K2, можна визначити швидкість човна відносно берега (рис).

За проміжок часу Δt переміщення човна і плота відносно берега — (рис), а переміщення човна відносно плота — Із рисунка бачимо

Розділимо кожну частину цього рівняння на Δt:

Таким чином отримаємо закон додавання швидкостей:

· Закон додавання швидкостей. Швидкість руху тіла відносно нерухомої системи відліку дорівнює геометричній сумі швидкості цього тіла відносно рухомої системи відліку і швидкості самої рухомої системи відліку відносно нерухомої системи.

Модуль сумарної швидкості тіла у випадку довільного кута α між швидкістю течії річки і швидкістю тіла відносно течії дорівнює:

Якщо кут α прямий, то якщо тіло рухається за течією, v2 = v2’ + v1, проти течії — v2 = v2’ - v1.

Залежно від обраної системи відліку маємо різні види траєкторії, переміщення (демонстраційний експеримент або відеофрагменти).

Обладнання: диск, закріплений на осі, два тіла — системи відліку, одне з яких закріплено на диску, інше на нерухомій основі, маркер (див. рис).

3. Алгоритм розв'язування задач

При розв’язуванні задач на цю тему перш за все необхідно правильно обрати тіло відліку, з яким необхідно пов’язати нерухому координатну систему. Потім обрати тіло відліку, що рухається відносно першого, і пов’язати з ним координатну систему, що рухається. У цих двох системах розглядаємо рух тіла і записуємо закон додавання швидкостей.

Задача

Два потяги починають рухатися одночасно з постійною швидкістю із Києва до Львова. Швидкість першого — 80 км/год, другого — 60 км/год. Визначте:

□ швидкість другого потяга відносно першого;

□ швидкість першого відносно другого;

□ швидкість першого відносно другого за умови, що потяги їдуть назустріч.

Розв'язування

1) Нехай швидкість першого потяга відносно землі — швидкість другого — Застосуємо закон додавання швидкостей:

де — швидкість другого потяга відносно першого.

Додавання швидкостей пояснюється на рисунку. Швидкість другого потяга відносно першого спрямована в бік, протилежний напрямку руху потягів, отже, другий потяг віддаляється від першого.

Проекція швидкості на вісь OX дорівнює:

2) Відповідь: 20 км/год.

3) Відповідь: ±140 км/год.

Задачі

1. Річкою пливе пліт розмірами 4 х 4 м. По ньому від одного краю до іншого пересувається людина. Визнач переміщення людини і плота у системі відліку, пов’язаній з берегом. Час переходу людини від одного краю до іншого — 4 с, швидкість течії — 1,5 м/c. Визнач швидкості плота та людини, а також пройдений шлях у цих системах відліку.

2. Літак-винищувач рухається зі швидкістю 1000 км/год, випускає ракету, яка має швидкість 1000 км/год. Чому дорівнює швидкість ракети відносно землі, якщо її випущено вперед? Назад? Під кутом 90° до курсу літака?

3. Упродовж якого часу пасажир потяга, що рухається зі швидкістю 54 км/год, спостерігатиме зустрічний потяг довжиною 150 м, що рухається зі швидкістю 72 км/год?

4. Ескалатор метрополітена піднімає нерухомого пасажира протягом 1 хвилини. По нерухомому ескалатору пасажир піднімається за 3 хвилини. Впродовж якого часу підніматиметься пасажир по рухомому ескалатору?

5. На візку встановлено трубу, яка може обертатися у вертикальній площині. Візок рівномірно рухається по горизонталі зі швидкістю 2 м/c. Під яким кутом до горизонту необхідно встановити трубу, щоб краплі дощу, що падають вертикально зі швидкістю 6 м/c, рухалися відносно труби паралельно її стінкам, не торкаючись їх?

IV. РЕФЛЕКСІЯ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний параграф підручника, конспект уроку, формули, відповісти на запитання після параграфа, виконати завдання за задачником.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.