Усі уроки фізики 10 клас ІI семестр - Рівень стандарт - 2018 рік

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ II семестр

ОРІЄНТОВНІ ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Розділ І. Механічний рух (продовження)

4. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

УРОК № 47 / I.4-1. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ МЕХАНІКИ ДО КОЛИВАЛЬНОГО РУХУ. ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ. РІВНЯННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ

УРОК № 48 / I.4-2. НАЙПРОСТІШІ КОЛИВАЛЬНІ СИСТЕМИ - МАТЕМАТИЧНИЙ ТА ПРУЖИННИЙ МАЯТНИКИ. ЕНЕРГІЯ КОЛИВАНЬ

УРОК № 49 / I.4-3. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 «ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ МАТЕМАТИЧНОГО МАЯТНИКА»

УРОК № 50 / I.4-4. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5. «ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА»

УРОК № 51 / I.4-5. ВИМУШЕНІ КОЛИВАННЯ. РЕЗОНАНС. ДІЯ МАЯТНИКОВОГО ГОДИННИКА ЯК ПРИКЛАД АВТОКОЛИВАНЬ

УРОК № 52 / I.4-6. ПОШИРЕННЯ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ У ПРУЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. ПОПЕРЕЧНІ ТА ПОЗДОВЖНІ ХВИЛІ. ДОВЖИНА ХВИЛІ. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ТА ДИФРАКЦІЯ ХВИЛЬ

УРОК № 53 / I.4-7. ЗВУКОВІ ЯВИЩА. ШВИДКІСТЬ ЗВУКУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗВУКІВ, ЇХНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОК № 54 / I.4-8. Контрольна робота з теми: «МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ»

Розділ IІ. Елементи спеціальної теорії відносності

УРОК № 55 / ІІ-1. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ (СТВ). ДОСЛІД МАЙКЕЛЬСОНА-МОРЛІ. ПРИНЦИП ВІДНОСНОСТІ ЕЙНШТЕЙНА. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

УРОК № 56 / II-2. ВІДНОСНІСТЬ ОДНОЧАСНОСТІ ПОДІЙ. ВІДНОСНІСТЬ ПРОМІЖКІВ ЧАСУ. РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ ЗАКОН ДОДАВАННЯ ШВИДКОСТЕЙ

УРОК № 57 / II-3. ПОВНА ТА КІНЕТИЧНА ЕНЕРГІЯ РУХОМОГО ТІЛА. ЕНЕРГІЯ СПОКОЮ

УРОК № 58 / II-4. ОСНОВНІ НАСЛІДКИ СТВ ТА ЇХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПІДТВЕРДЖЕННЯ. САМОСТІЙНА РОБОТА

Розділ III. Молекулярна фізика та термодинаміка

1. ОСНОВИ МКТ. ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ. ГАЗОВІ ЗАКОНИ

УРОК № 59 / III.1-1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ БУДОВИ РЕЧОВИНИ. БРОУНІВСЬКИЙ РУХ. ДИФУЗІЯ

УРОК № 60 / III.1-2. МАСА ТА РОЗМІРИ МОЛЕКУЛ, СТАЛА АВОГАДРО. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 61 / III.1-3. ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ ЯК ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ. ТИСК ГАЗІВ. ОСНОВНЕ РІВНЯННЯ МКТ

УРОК № 62 / III.1-4. ТЕМПЕРАТУРА. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 63 / III.1-5. РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ. ІЗОПРОЦЕСИ

УРОК № 64 / III.1-6. РІВНЯННЯ СТАНУ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗУ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 65 / III.1-7. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 «ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОГО З ІЗОПРОЦЕСІВ»

УРОК № 66 / III.1-8. ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ МОЛЕКУЛ ГАЗУ. ДОСЛІД ШТЕРНА

УРОК № 67 / III.1-9. Контрольна робота з теми: «ОСНОВИ МКТ. ІДЕАЛЬНИЙ ГАЗ. ГАЗОВІ ЗАКОНИ»

2. ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ, РІДИН ТА ТВЕРДИХ ТІЛ

УРОК № 68 / ІІІ.2-1. ВЛАСТИВОСТІ НАСИЧЕНОЇ ТА НЕНАСИЧЕНОЇ ПАРИ

УРОК № 69 / ІІІ.2-2. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7 «ВИМІРЮВАННЯ ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ»

УРОК № 70 / ІІІ.2-3. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 71 / ІІІ.2-4. БУДОВА РІДИН. ПОВЕРХНЕВИЙ НАТЯГ РІДИН

УРОК № 72 / ІІІ.2-5. ЗМОЧУВАННЯ. КАПІЛЯРНІ ЯВИЩА

УРОК № 73 / ІІІ.2-6. ВОЛОГІСТЬ. КАПІЛЯРНІ ЯВИЩА. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 74 / ІІІ.2-7. КРИСТАЛІЧНІ ТА АМОРФНІ ТІЛА. РІДКІ КРИСТАЛИ

УРОК № 75 / ІІІ.2-8. ВИДИ ДЕФОРМАЦІЙ ТВЕРДИХ ТІЛ. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ

УРОК № 76 / ІІІ.2-9. ЗАКОН ГУКА. МОДУЛЬ ЮНГА. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 77 / ІІІ.2-10. Контрольна робота з теми: «ВЛАСТИВОСТІ ПАРИ, РІДИН ТА ТВЕРДИХ ТІЛ»

3. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

УРОК № 78 / ІІІ.3-1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕРМОДИНАМІКИ. СТАТИСТИЧНИЙ І ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ ПІДХОДИ ДО ПОЯСНЕННЯ ТЕПЛОВИХ ЯВИЩ. ТЕРМОДИНАМІЧНА РІВНОВАГА. ТЕМПЕРАТУРА

УРОК № 79 / ІІІ.3-2. ВНУТРІШНЯ ЕНЕРГІЯ. ДВА СПОСОБИ ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОЇ ЕНЕРГІЇ. ТЕПЛОЄМНІСТЬ

УРОК № 80 / ІІІ.3-3. РОБОТА Й КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. І ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ

УРОК № 81 / ІІІ.3-4. ЗАСТОСУВАННЯ І ЗАКОНУ ЇЕРМОДИНАМІКИ ДЛЯ ГАЗОВИХ ПРОЦЕСІВ

УРОК № 82 / ІІІ.3-5. ОБОРОТНІ ТА НЕОБОРОТНІ ПРОЦЕСИ. II ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ

УРОК № 83 / ІІІ.3-6. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ. ЦИКЛ ТЕПЛОВИХ ДВИГУНІВ. ККД ТЕПЛОВИХ ДВИГУНІВ. ЦИКЛ КАРНО

УРОК № 84 / ІІІ.3-7. ПРИНЦИП ДІЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ

УРОК № 85 / ІІІ.3-8. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 86 / ІІІ.3-9. Контрольна робота з теми: «ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ»

УРОК № 87 / ІІІ.3-10. ТЕПЛОВІ ДВИГУНИ ТА ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

ФІЗПРАКТИКУМ

УРОК № 89 / Ф-1 - УРОК № 93 / Ф-5

Розділ IV. Електричне поле

УРОК № 94 / IV-1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ. ТОЧКОВИЙ ЗАРЯД. НАПРУЖЕНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ

УРОК № 95 / IV-2. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 96 / IV-3. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

УРОК № 97 / IV-4. ПРОВІДНИКИ ТА ДІЕЛЕКТРИКИ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ

УРОК № 98 / IV-5. РОБОТА З ПЕРЕМІЩЕННЯ ЗАРЯДУ В ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОМУ ПОЛІ

УРОК № 99 / IV-6. ПОТЕНЦІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ. ПОТЕНЦІАЛ. РІЗНИЦЯ ПОТЕНЦІАЛІВ. ЕКВІПОТЕНЦІАЛЬНІ ПОВЕРХНІ

УРОК № 100 / IV-7. ЗВ'ЯЗОК НАПРУЖЕНОСТІ ОДНОРІДНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ З РІЗНИЦЕЮ ПОТЕНЦІАЛІВ

УРОК № 101 / IV-8. ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗАРЯДУ. ДОСЛІД ЙОФФЕ-МІЛЛІКЕНА

УРОК № 102 / IV-9. ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ. ЕЛЕКТРОЄМНІСТЬ ПЛОСКОГО КОНДЕНСАТОРА. З'ЄДНАННЯ КОНДЕНСАТОРІВ

УРОК № 103 / IV-10. ЕНЕРГІЯ ЗАРЯДЖЕНОГО КОНДЕНСАТОРА

УРОК № 104 / IV-11. Контрольна робота з теми: «ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ»

УРОК № 105 / IV-12. ЗАСТОСУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ ДЛЯ ПОТРЕБ ЛЮДСТВА

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити