УСІ УРОКИ ФІЗИКИ
11 КЛАС

ПЕРЕДМОВА


1-й семестр

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Електричне поле. Електричний струм

УРОК 1/1. Тема. Електричні взаємодії

УРОК 2/2. Тема. Електричне поле. Напруженість електричного поля

УРОК 3/3. Тема. Потенціал і різниця потенціалів

УРОК 4/4. Тема. Електроємність. Енергія електричного поля

УРОК 5/5. Тема. Електричний струм. Сила струму

УРОК 6/6. Тема. Робота й потужність струму

УРОК 7/7. Тема. ЕРС. Закон Ома для повного кола

УРОК 8/8. Тема. Лабораторна робота № 1 «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму»

УРОК 9/9. Тема. Електричний струм у металах, електролітах і газах

УРОК 10/10. Тема. Електричний струм у напівпровідниках

УРОК 11/11. Тема. Лабораторна робота № 2 «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом»

УРОК 12/12. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Електричне поле й електричний струм»


Електромагнітне поле

УРОК 1/13. Тема. Взаємодії магнітів і струмів

УРОК 2/14. Тема. Магнітне поле

УРОК 3/15. Тема. Сила Ампера й сила Лоренца

УРОК 4/16. Тема. Магнітні властивості речовини

УРОК 5/17. Тема. Електромагнітна індукція

УРОК 6/18. Тема. Лабораторна робота № 3 «Дослідження явища електромагнітної індукції»

УРОК 7/19. Тема. Енергія магнітного поля котушки зі струмом

УРОК 8/20. Тема. Змінний струм. Генератор змінного струму

УРОК 9/21. Тема. Виробництво, передання й використання енергії електричного струму

УРОК 10/22. Тема. Тематичне оцінювання за темою «Електромагнітне поле»


1-й семестр

Коливання й хвилі

УРОК 1/23. Тема. Механічні коливання

УРОК 2/24. Тема. Гармонічні коливання

УРОК 3/25. Тема. Гармонічні коливання математичного й пружинного маятників

УРОК 4/26. Тема. Розв'язування задач

УРОК 5/27. Тема. Лабораторна робота № 4 «Виготовлення маятника й визначення періоду його коливань»

УРОК 6/28. Тема. Перетворення енергії під час коливання

УРОК 7/29. Тема. Механічні хвилі

УРОК 8/30. Тема. Звукові хвилі

УРОК 9/31. Тема. Інфразвук і ультразвук

УРОК 10/32. Тема. Вільні електричні коливання в коливальному контурі

УРОК 11/33. Тема. Електромагнітні хвилі

УРОК 12/34. Тема. Дослідне підтвердження існування електромагнітних хвиль

УРОК 13/35. Тема. Шкала електромагнітних хвиль

УРОК 14/36. Тема. Узагальнюючий урок з теми «Коливання й хвилі»

УРОК 15/37. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Коливання й хвилі»


Хвильова й квантова оптика

УРОК 1/38. Тема. Розвиток уявлень про природу світла

УРОК 2/39. Тема. Прямолінійне поширення світла

УРОК 3/40. Тема. Відбиття й заломлення світла

УРОК 4/41. Тема. Інтерференція світла

УРОК 5/42. Тема. Дифракція світла

УРОК 6/43. Тема. Лабораторна робота № 5 «Спостереження інтерференції й дифракції світла»

УРОК 7/44. Тема. Дисперсія світла. Поляризація світла

УРОК 8/45. Тема. Зародження квантової теорії

УРОК 9/46. Тема. Застосування фотоефекту

УРОК 10/47. Тема. Фотони. Люмінесценція

УРОК 11/48. Тема. Узагальнюючий урок з теми «Хвильова й квантова оптика»

УРОК 12/49. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Хвильова й квантова оптика»


АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

УРОК 1/50. Тема. Будова атома

УРОК 2/51. Тема. Теорія атома Бора

УРОК 3/52. Тема. Лабораторна робота № 6 «Спостереження суцільного й лінійчастого спектрів речовини»

УРОК 4/53. Тема. Лазери

УРОК 5/54. Тема. Атомне ядро

УРОК 6/55. Тема. Ядерні сили

УРОК 7/56. Тема. Радіоактивні перетворення

УРОК 8/57. Тема. Ядерні реакції

УРОК 9/58. Тема. Енергія зв'язку

УРОК 10/59. Тема. Ядерна енергетика

УРОК 11/60. Тема. Елементарні частинки

УРОК 12/61. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Атомна і ядерна фізика»


УЗАГАЛЬНЮЮЧІ УРОКИ

УРОК 1/62 і УРОК 2/63. Тема. Роль фізики в сучасному світі


ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

УРОКИ № 64-68

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити