УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 11 клас
АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ

1-й семестр

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

2. Електричний струм

УРОК 15/26

Тема. Узагальнювальний урок з теми «Електричний струм»


Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал і підготувати учнів до тематичного оцінювання знань.

Тип уроку: урок закріплення знань.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Урок необхідно присвятити підготовці учнів до тематичного оцінювання знань.

На цьому уроці необхідно нагадати учням закони постійного струму; згадати послідовне й паралельне з’єднання провідників і знайти, як перерозподіляються між провідниками сила струму, напруга й виділювана потужність. Повторити закони Ома: для ділянки кола й для повного кола.

Узагальнюючи вивчений матеріал, можна запропонувати учням завдання у вигляді тестів.

З метою поступової підготовки до перевірки знань у формі тестів можна запропонувати учням набір тестів з однією правильною відповіддю. Ці тести призначені для підготовки до самостійної роботи й пропонуються всьому класу для обговорення без оцінювання.

Таке використання тестів дає можливість встановити оперативний зворотний зв’язок й оцінки вчителем ступеня готовності учнів до даної роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В або Г) учні можуть показувати, піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3 або 4 пальці. При цьому працює весь клас, і ні в кого немає страху одержати погану оцінку.

Розглянемо кілька прикладів таких завдань.


ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ

1. Визначте, у скільки разів зміниться електричний опір неізольованого мідного провідника, якщо його розрізати на 3 рівні частини й ці частини скрутити в один джгут.

А Зменшиться в 27 разів.

Б Зменшиться в 9 разів.

В Зменшиться в 6 разів.

Г Зменшиться в 3 рази.

2. До зображеної на рисунку ділянки кола прикладена напруга 6,3 В. Визначте, яку силу струму показує амперметр, якщо опори резисторів дорівнюють 3, 7 і 21 Ом.


image206

 

А 0,3 А.

Б 0,9 А.

В 2,1 А.

Г 3,3 А.


3. Порівняйте потужності струму в резисторах 1 і 2 (див. малюнок), якщо R1 = 2R2 = 2R3.

 

image208

 

А P1 = 16P2.

Б P1 = 8P2.

В P1 = 4P2.

Г P1 = 2P2.


4. На рисунку наведена вольт-амперна характеристика двох провідників. Визначте потужність струму в колі, якщо з’єднати ці провідники послідовно й приєднати до джерела струму з напругою 20 В.


 

А 0,5 Вт.

Б 1 Вт.

В 2 Вт.

Г 4 Вт.


5. На рисунку наведена схема електричного кола, до складу якої входить електролітична ванна. Як називаються вільні носії заряду в електролітах?А Позитивно заряджені іони.

Б Електрони.

В Негативно заряджені іони.

Г Позитивно й негативно заряджені іони.

6. Під час увімкнення неонової лампи в електричне коло у ній виникає газовий розряд. Якого виду розряд відбувається в цій лампі?

А Несамостійний.

Б Самостійний іскровий.

В Самостійний дуговий.

Г Самостійний тліючий.

Наприкінці уроку можна запропонувати учням виконати самостійну роботу № 4.


Домашнє завдання

1. Підр-1: § 9-17; підр-2: § 5-9.

2. Підготуватися до підсумкового оцінювання знань з теми «Електричний струм».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити