УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 11 клас
АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ

2-й семестр

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

4. Електромагнітні коливання й хвилі

УРОК 15/57

Тема. Узагальнювальний урок з теми «Електромагнітні коливання й хвилі»


Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал і підготувати учнів до тематичного оцінювання знань.

Тип уроку: урок закріплення знань.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Урок необхідно присвятити підготовці учнів до тематичного оцінювання знань. Узагальнюючи вивчений матеріал, можна запропонувати учням завдання у вигляді тестів з однією правильною відповіддю. Ці тести призначені для підготовки до самостійної роботи й пропонуються всьому класу для обговорення без оцінювання.

Це надасть можливість для оперативного зворотного зв’язку й оцінювання вчителем ступеня готовності учнів до цієї роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В або Г) учні можуть показувати, піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3 або 4 пальці. При цьому працює весь клас, і ні в кого не виникатиме страху одержати погану оцінку. Розглянемо кілька прикладів таких задач.


ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ

1. Ємність конденсатора коливального контуру збільшили в 3 рази, а з котушки контуру вийняли сердечник, внаслідок чого її індуктивність зменшилася в 48 разів. У скільки разів змінився період вільних електромагнітних коливань у контурі?

А Зменшився у 12 разів.

Б Зменшився в 4 рази.

В Збільшився в 4 рази.

Г Збільшився у 12 разів.

2. Під час вільних незатухаючих електромагнітних коливань у контурі, що складається з котушки індуктивності 40 мГн і конденсатора електроємністю 1 мкФ, максимальна напруга на конденсаторі дорівнює 60 В. Визначте максимальну силу струму в котушці.

А 0,15 А.

Б 0,3 А.

В 9,5 А.

Г 12 А.

3. Під час вільних незатухаючих електромагнітних коливань у коливальному контурі максимальний заряд конденсатора дорівнює 20 мкКл. Скільки разів у хвилину модуль заряду конденсатора набуває значення 15 мкКл, якщо частота коливань 1 кГц?

А 90 000.

Б 120 000.

В 180 000.

Г 240 000.

4. У послідовному колі змінного струму індуктивність котушки 10 мГн, електроємність конденсатора 0,01 мкФ. Частоту змінного струму збільшують від 8 до 12 кГц, не змінюючи амплітудного значення напруги на полюсах джерела струму. Визначте, як змінюється амплітудне значення сили струму в колі.

А Увесь час збільшується.

Б Увесь час зменшується.

В Спочатку збільшується, потім зменшується.

Г Спочатку зменшується, потім збільшується.

5. У генераторі на транзисторі виникають електромагнітні коливання частотою 50 кГц. Що потрібно змінити, щоб частота коливань зменшилася до 25 кГц.

А Збільшити LCB в 2 рази.

Б Зменшити C в 2 рази.

В Збільшити L в 4 рази.

Г Зменшити напругу джерела струму у 2 рази.

6. Напруженість електричного поля плоскої електромагнітної хвилі коливається уздовж напрямку північ-південь, а індукція магнітного поля хвилі — уздовж вертикалі. Визначте можливий напрямок поширення хвилі.

А На північ.

Б На захід.

В Нагору.

Г На південь.

7. Визначте довжину електромагнітної хвилі у вакуумі, якщо частота хвилі 500 МГц.

А 1,5 см.

Б 6 см.       

В 15 см.

Г 60 см.

8. У дослідах Герца використання оцинкованого заліза мало забезпечити...

А ...поглинання електромагнітних хвиль.

Б ...відбиття електромагнітних хвиль.

В ...заломлення електромагнітних хвиль.

Г ...випромінювання електромагнітних хвиль.

9. Визначте функцію мікрофона в радіозв’язку.

А Перетворення електромагнітних хвиль у звукові.

Б Утворення звукових коливань.

В Перетворення звукових коливань в електромагнітні.

Г Посилення звукових коливань.

10. Визначте, для чого може знадобитися збільшення проміжку часу між імпульсами радіолокатора.

А Для більш точного визначення напрямку на об’єкт.

Б Для збільшення максимальної відстані виявлення об’єкта.

В Для більш точного визначення відстані до об’єкта.

Г Для зменшення мінімальної відстані виявлення об’єкта.


Домашнє завдання

1. Підр-1: §§ 26—37; підр-2: §§ 15—18.

2. Підготуватися до підсумкового оцінювання знань з теми «Електромагнітні коливання й хвилі».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити