УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 11 клас
АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ

2-й семестр

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

5. Хвильова й квантова оптика

УРОК 18/76

Тема. Узагальнювальний урок з теми «Хвильова й квантова оптика»


Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал і підготувати учнів до тематичного оцінювання знань.

Тип уроку: урок закріплення знань.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Урок необхідно присвятити підготовці учнів до тематичного оцінювання знань. Узагальнюючи вивчений матеріал, учням можна запропонувати завдання у вигляді тестів.

З метою поступової підготовки до перевірки знань учням можна запропонувати набір тестів з однією правильною відповіддю. Ці тести призначені для підготовки до самостійної роботи, їх пропонують всьому класу для обговорення без оцінювання.

Таке застосування тестів надає можливість для встановлення оперативного зворотного зв’язка й оцінювання вчителем ступеня готовності учнів до цієї роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В або Г) учні можуть показувати, піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3 або 4 пальці. При цьому працює весь клас, і ні в кого немає страху одержати погану оцінку.


ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ

1. Показник заломлення оптичного скла дорівнює 1,73. Визначте, за якого значення кута падіння променя з повітря на поверхню цього скла заломлений промінь буде перпендикулярним до відбитого.

А 75°.

Б 60°.

В 30°.

Г 15°.

2. Визначте, який з оптичних пристроїв може давати дійсне зображення предметів.

А Оптичний мікроскоп.

Б Окуляри короткозорої людини.

В Проекційний апарат.

Г Плоске дзеркало.

3. Запалена свічка розташована перед лінзою з оптичною силою -10 дптр на відстані 20 см від неї. У скільки разів висота зображення полум’я менше від висоти власне полум’я?

А У 4 рази.

Б У 3 рази. 

В У 2 рази.

Г У 1,5 рази.

4. Які з наведених прикладів можна пояснити дифракцією світла?

А Неможливість побачити атоми в мікроскоп.

Б Кольорове забарвлення крилець метеликів.

В Кольорове забарвлення DVD-диска.

Г Кольорове забарвлення мильної плівки.

5. Дві когерентні світлові хвилі у вакуумі мають частоту 7,5 1014 Гц. За якої різниці ходу цих хвиль буде спостерігатися інтерференційний максимум?

А 0,9 мкм.

Б 1,0 мкм.  

В 1,1 мкм.

Г 1,2 мкм.

6. Коли світло частотою 1015 Гц падає на поверхню металу, максимальна кінетична енергія фотоелектронів дорівнює 2,4 10-19 Дж. Визначте мінімальну енергію фотонів, за якої можливий фотоефект для цього металу.

А 1,7 · 10-19 Дж.

Б 3,1 · 10-19 Дж.       

В 4,2 · 10-19 Дж.

Г 9,0 · 10-19 Дж.

7. Частоту випромінювання, що падає на поверхню металу, поступово збільшують. Фотоефект починається за частоти v0. У скільки разів збільшується максимальна кінетична енергія фотоелектронів, коли частота збільшується від 1,5v0 до 3,5v0 ?

А У 2 рази.      

Б У 3 рази. 

В У 4 рази.

Г У 5 разів.

8. Внаслідок розсіювання рентгенівського випромінювання на електронах частота цього випромінювання зменшується від 6 · 1019 до 4 · 1019 Гц. Визначте, якої кінетичної енергії набувають електрони внаслідок цього процесу.

А 1,3 · 10-14 Дж.

Б 2,6 · 10-14 Дж.

В 3,3 · 10-14 Дж.

Г 6,6 · 10-14 Дж.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити