УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 11 клас
АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ

2-й семестр

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

УРОК 15/92

Тема. Узагальнювальний урок з теми «Атомна і ядерна фізика»

 

Мета уроку: узагальнити вивчений матеріал і підготувати учнів до тематичного оцінювання знань.

Тип уроку: урок закріплення знань.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Урок необхідно присвятити підготовці учнів до тематичного оцінювання знань. Узагальнюючи вивчений матеріал, можна запропонувати учням завдання у вигляді тестів з однією правильною відповіддю. Ці тести призначені для підготовки до самостійної роботи й пропонуються всьому класу для обговорення без оцінювання.

Таке використання тестів дає можливість забезпечувати оперативний зворотний зв’язок й здійснювати вчителем оцінювання ступеня готовності учнів до цієї роботи. Варіант правильної відповіді (А, Б, В або Г) учні можуть показувати, піднімаючи, наприклад, 1, 2, 3 або 4 пальці. При цьому працює весь клас, і ні в кого немає страху одержати погану оцінку.

Розглянемо кілька прикладів таких задач.

 

ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ

1. Скориставшись рисунком, визначте енергію фотона, поглиненого атомом Гідрогену під час переходу з основного стану на третій енергетичний рівень.

 

image508

 

А 1,5 еВ.

Б 7,5 еВ.

В 12 еВ.

Г 13 еВ.

2. Атом Гідрогену перебуває в основному стані. Скориставшись рисунком з попереднього завдання, визначте енергію, яку він може поглинути.

А 1,5 еВ.

Б 3,4 еВ.              

В 4,9 еВ.

Г 14 еВ.

3. Під час переходу зі збудженого стану A в основний стан атом послідовно випромінює два фотони, які відповідають довжині хвилі 900 і 600 нм. Визначте довжину хвилі світла, що виникло б    внаслідок моментального переходу зі стану A в основний стан.

А 300 нм.

Б 360 нм.                

В 750 нм.

Г 1500 нм.

4. Дефект мас ядра становить 0,5 а. е. м. Визначте (приблизно) енергію зв’язку цього ядра.

А 0,5 МеВ.

Б 470 МеВ. 

В 930 МеВ.

Г 1,9 ГеВ.

5. Внаслідок з’єднання трьох ядер Гелію-4 у ядро Карбону-12 питома енергія зв’язку збільшилася від 7,07 МеВ до 7,68 МеВ/нуклон. Визначте енергетичний вихід цієї термоядерної реакції.

А 570 МеВ.

Б 2,3 МеВ.  

В 4,5 ГеВ.

Г 6,8 ГеВ.

6. На скільки відсотків зменшується число радіоактивних атомів за 4 періоди напіврозпаду?

А На 94 %.

Б На 75 %. 

В На 25 %.

Г На 6 %.

7. Внаслідок радіоактивних розпадів радон-222 перетворився в полоній-214. Скільки -розпадів і скільки β-розпадів відбулося під час цього перетворення?

А 2 і 2.       

Б 4 і 2.

В 2 і 4.       

Г 2 і 1.

8. Визначте енергію, що виділяється внаслідок ділення 2,35 г урану-235. Уважайте, що під час ділення кожного ядра виділяється енергія 200 МеВ.

А 960 МДж.

Б 120 ГДж.

В 160 ГДж. 

Г 192 ГДж.

 

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 50-59. Підр-2: § 25-30.

2. Підготуватися до підсумкового оцінювання знань з теми «Атомна і ядерна фізика».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити