УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 11 клас
АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ

2-й семестр

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

УРОК 16/93

Тема. Тематичне оцінювання з теми «Атомна і ядерна фізика»

 

Мета уроку: контроль і оцінювання знань, умінь і навичок учнів з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підсумкове тематичне оцінювання можна провести у вигляді контрольної роботи. Кожний варіант контрольної роботи містить шість задач. Більш докладно про це можна прочитати в передмові до уроку № 11/11.

Нижче запропоновано один із варіантів контрольної роботи № 6 «Атомна і ядерна фізика».

Завдання 1 (0,5 бала)

Відповідно до теорії Бора, атом може випромінювати світло під час... :

А ...руху електронів по орбітах в атомі.

Б ...будь-якого прискореного руху електронів.

В ...переходу на більш високий енергетичний рівень.

Г ...переходу зі збудженого стану в основний.

Завдання 2 (1 бал)

У незбагаченому урані, навіть хімічно чистому, не може відбуватися ланцюгова реакція ділення, тому що...:

А ...нейтрони, що вилітають під час ділення ядер, мають занадто малу енергію.

Б ...під час ділення ядер утворюється недостатня кількість нейтронів.

В ...нейтрони поглинають в основному ядра Урану-235 без подальшого ділення.

Г ...нейтрони поглинають в основному ядра Урану-238 без подальшого ділення.

Завдання 3 (1,5 бала)

Чому нейтрони виявляються найбільш зручними частинками для бомбардування атомних ядер?

Завдання 4 (2 бали)

Допишіть рівняння в ядерних реакціях:

image510

Завдання 5 (3 бали)

Завдання 5 має на меті встановити відповідність (логічну пару). До кожного рядка, позначеного буквою, підберіть формулу, позначену цифрою.

А Рівняння -розпаду.

Б Рівняння β-розпаду.

В Дефект мас.

Г Енергія зв’язку.

image509

Завдання 6 (4 бали)

Визначте дефект маси ядра атома Літію 73Li в атомних одиницях маси й кілограмах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити