УСІ УРОКИ ФІЗИКИ 11 клас
АКАДЕМІЧНИЙ РІВЕНЬ

ПЕРЕДМОВА


1-й семестр

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

1. Електричне поле

УРОК 1/1. Тема. Абетка електростатики

УРОК 2/2. Тема. Електричне поле. Напруженість електричного поля

УРОК 3/3. Тема. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі

УРОК 4/4. Тема. Потенціал електростатичного поля. Різниця потенціалів

УРОК 5/5. Тема. Розв'язування завдань

УРОК 6/6. Тема. Провідники в електростатичному полі

УРОК 7/7. Тема. Діелектрики в електростатичному полі

УРОК 8/8. Тема. Електроємність. Конденсатори

УРОК 9/9. Тема. Енергія електричного поля

УРОК 10/10. Тема. Узагальнювальний урок з теми «Електричне поле»

УРОК 11/11. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Електричне поле»


2. Електричний струм

УРОК 1/12. Тема. Електричний струм. Сила струму

УРОК 2/13. Тема. Послідовне й паралельне з'єднання провідників

УРОК 3/14. Тема. ЕРС. Закон Ома для повного кола

УРОК 4/15. Тема. Наслідки із закону Ома для повного кола

УРОК 5/16. Тема. Лабораторна робота № 1 «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму»

УРОК 6/17. Тема. Робота й потужність електричного струму

УРОК 7/18. Тема. Коефіцієнт корисної дії джерела струму

УРОК 8/19. Тема. Електричний струм у метала

УРОК 9/20. Тема. Електричний струм у рідинах

УРОК 10/21. Тема. Електричний струм у газах

УРОК 11/22. Тема. Електричний струм у напівпровідниках

УРОК 12/23. Тема. Напівпровідникові прилади

УРОК 13/24. Тема. Лабораторна робота № 2 «Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом»

УРОК 14/25. Тема. Електричний струм у вакуумі

УРОК 15/26. Тема. Узагальнювальний урок з теми «Електричний струм»

УРОК 16/27. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Електричний струм»


3. Електромагнітне поле

УРОК 1/28. Тема. Магнітне поле струму

УРОК 2/29. Тема. Сила Ампера

УРОК 3/30. Тема. Сила Лоренца

УРОК 4/31. Тема. Розв'язування задач

УРОК 5/32. Тема. Явище електромагнітної індукції

УРОК 6/33. Тема. Правило Ленца

УРОК 7/34. Тема. Закон електромагнітної індукції

УРОК 8/35. Тема. Лабораторна робота № 3 «Дослідження явища електромагнітної індукції»

УРОК 9/36. Тема. Самоіндукція. Індуктивність

УРОК 10/37. Тема. Енергія магнітного поля

УРОК 11/38. Тема. Вплив магнітного поля на живі організми

УРОК 12/39. Тема. Магнітні властивості речовини

УРОК 13/40. Тема. Електромагнітне поле

УРОК 14/41. Тема. Узагальнювальний урок з теми «Електромагнітне поле»

УРОК 15/42. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Електромагнітне поле»


2-й семестр

4. Електромагнітні коливання й хвилі

УРОК 1/43. Тема. Коливальний рух

УРОК 2/44. Тема. Коливальний контур

УРОК 3/45. Тема. Період власних коливань у коливальному контурі

УРОК 4/46. Тема. Змінний електричний струм

УРОК 5/47. Тема. Активний опір у колі змінного струму

УРОК 6/48. Тема. Реактивний опір у колі змінного струму

УРОК 7/49. Тема. Резонанс у колі змінного струму

УРОК 8/50. Тема. Трансформатор

УРОК 9/51. Тема. Генератор незатухаючих електромагнітних коливань

УРОК 10/52. Тема. Електромагнітні хвилі

УРОК 11/53. Тема. Принцип радіотелефонного зв'язку

УРОК 12/54. Тема. Поширення радіохвиль

УРОК 13/55. Тема. Радіолокація. Телебачення

УРОК 14/56. Тема. Шкала електромагнітних хвиль

УРОК 15/57. Тема. Узагальнювальний урок з теми «Електромагнітні коливання й хвилі»

УРОК 16/58. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Електромагнітні коливання й хвилі»


5. Хвильова й квантова оптика

УРОК 1/59. Тема. Розвиток уявлень про природу світла

УРОК 2/60. Тема. Прямолінійне поширення світла

УРОК 3/61. Тема. Відбиття світла. Плоске дзеркало

УРОК 4/62. Тема. Заломлення світла. Повне відбиття

УРОК 5/63. Тема. Лінзи. Побудова зображень у лінзах

УРОК 6/64. Тема. Формула тонкої лінзи. Розв'язування задач

УРОК 7/65. Тема. Оптичні прилади

УРОК 8/66. Тема. Дисперсія світла

УРОК 9/67. Тема. Інтерференція світла

УРОК 10/68. Тема. Застосування інтерференції світла. Розв'язування задач

УРОК 11/69. Тема. Дифракція світла

УРОК 12/70. Тема. Лабораторна робота № 4 «Спостереження інтерференції світла». Лабораторна робота № 5 «Спостереження дифракції світла»

УРОК 13/71. Тема. Поляризація світла

УРОК 14/72. Тема. Зародження квантової теорії

УРОК 15/73. Тема. Фотоефект

УРОК 16/74. Тема. Розв'язування задач

УРОК 17/75. Тема. Тиск світла

УРОК 18/76. Тема. Узагальнювальний урок з теми «Хвильова й квантова оптика»

УРОК 19/77. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Хвильова й квантова оптика»


АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА

УРОК 1/78. Тема. Постулати Бора

УРОК 2/79. Тема. Спектри випромінювання атомів і молекул

УРОК 3/80. Тема. Лабораторна робота № 6 «Спостереження суцільного й лінійчастого спектрів речовини»

УРОК 4/81. Тема. Люмінесценція

УРОК 5/82. Тема. Атомне ядро

УРОК 6/83. Тема. Ядерні сили

УРОК 7/84. Тема. Фізичні основи ядерної енергетики

УРОК 8/85. Тема. Радіоактивність

УРОК 9/86. Тема. Радіоактивні перетворення

УРОК 10/87. Тема. Закон радіоактивного розпаду

УРОК 11/88. Тема. Методи реєстрування іонізуючого випромінювання

УРОК 12/89. Тема. Лабораторна робота № 7 «Дослідження треків заряджених частинок по фотографіях»

УРОК 13/90. Тема. Ядерні реакції

УРОК 14/91. Тема. Елементарні частинки

УРОК 15/92. Тема. Узагальнювальний урок з теми «Атомна і ядерна фізика»

УРОК 16/93. Тема. Тематичне оцінювання з теми «Атомна і ядерна фізика»


УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ УРОКИ

УРОК 1/94 і УРОК 2/95. Тема. Фізична картина світу. Роль науки в житті людини й розвитку суспільства. Сучасні уявлення про будову речовини


ФІЗИЧНИЙ ПРАКТИКУМ

Уроки № 96-102

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити