УРОКИ ФІЗИКИ у 7-му класі

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Дата

Тема уроку

Тип уроку

Обладнання

Демонстрації

Домашнє завдання

Розділ 1. Починаємо вивчати фізику (9 год.)

1/1


Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища Тематичне оцінювання

Урок вивчення нового матеріалу

Кулька, візок, похила площина, магніти, залізні предмети, паперова посудина (для демонстрації кип’ятіння води), запис музичного твору

1. Падіння кульки, скочування візка з похилої площини, переміщування лінійки.

2. Кипіння води у паперовій посудині.

3. Іскровий електричний розряд.

4. Взаємодія магнітів, притягання залізних предметів до магніту.

5. Світіння лампи або полум’я.

6. Магнітофонний запис співу пташок


2/2


Наукові методи пізнання природи. Лабораторна робота № 1 «Кабінет фізики та його обладнання. Правила безпеки у кабінеті фізики»

Комбінований урок

Електрофорна машина, книжка, аркуш паперу, історичні довідки про життя і наукову діяльність видатних учених-фізиків, портрети фізиків, фізичні прилади

1. Скочування кульки з похилої площини.

2. Отримання електричної іскри за допомогою електрофорної машини.

3. Фізичні прилади.

4. Портрети фізиків


3/3


Фізичні величини. Вимірювання й вимірювальні прилади. Лабораторна робота № 2 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу»

Комбінований урок

Шкали вимірювальних приладів (лінійка, амперметр, динамометр, годинник, термометр, мензурка,...)

Фізичні прилади, що використовуються для вимірювання різноманітних фізичних характеристик тіл


4/4


Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських вчених у розвиток фізики

Комбінований урок

Набір магнітів, моделі двигуна внутрішнього згоряння, блоків, електронагрівальних приладів; портрети видатних фізиків минулого і сучасності

1. Ширяння магніту.

2. Робота двигуна внутрішнього згоряння (модель).

3. Робота простих механізмів (важіль, блок).

4. Робота електричних приладів.

5. Портрети видатних фізиків минулого і сучасності


5/5


Світ, у якому ми живемо. Простір і час. Лабораторна робота № 3 «Вимірювання часу»

Комбінований урок

Ілюстрації явищ мікро-, макро- та мегасвіту; метроном, секундомір,годинники, кулька на нитці, штатив

1. Демонстрація таблиць з прикладами явищ мікро-, макро- та мегасвіту.

2. Вимірювання періоду коливань кульки на нитці за допомогою секундоміра, годинник


6/6


Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Лабораторна робота № 4 «Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні»

Комбінований урок

Лінійка, палетка, горох, пшоно, голка, нитка,брусок

1. Вимірювання довжини за допомогою лінійки.

2. Вимірювання розмірів малих тіл методом рядів.

3. Вимірювання площі за допомогою палетки


7/7


Взаємодія тіл. Сила — міра взаємодії. Лабораторна робота № 5 «Вимірювання об’ємів твердих тіл і рідин»

Комбінований урок

Ебонітова та скляна палички,папір, хутро або шерсть, магніти, пружина, важки

1. Взаємодія заряджених тіл.

2. Взаємодія магнітів.

3. Навантаження пружини


8/8


Енергія. Види енергії

Урок вивчення нового матеріалу

Нитяний маятник, тягарець на пружині, кулька, жолоб

1. Перетворення енергії під час коливань маятника й тягарця на пружині.

2. Перетворення енергії під час скочування кульки з похилого жолоба з різної висоти


9/9


Тематичне оцінювання

Урок контролю знань
Розділ 2. Будова речовини (7 год.)

1/10


Будова речовини. Будова атома. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія. Лабораторна робота № 6 «Дослідження явища дифузії в рідинах і газах»

Урок контролю та оцінювання знань і вмінь

Таблиці із зображенням атомів і молекул, склянки з розчином мідного купоросу (чи калій перманганату), флакон з пахучою речовиною, моделі молекул води,водню, кисню

1. Розширення тіл під час нагрівання.

2. Розчинення солі у воді.

3. Дифузія газів і рідин.

4. Модель хаотичного руху молекул.

5. Зменшення об’єму під час змішування води і спирту


2/11


Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури

Комбінований урок

Зразки твердих тіл, моделі кристалічних ґраток, прилад для демонстрації теплового розширення

1. Кристалічні й аморфні тіла.

2. Модель кристалічних ґраток.

3. Теплове розширення


3/12


Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Лабораторна робота № 7 «Вимірювання маси тіл»

Комбінований урок

Терези, важки, невеликі тіла для зважування, візки

1. Вимірювання маси тіла.

2. Вимірювання маси рідини


4/13


Густина речовини

Комбінований урок

Різні тіла, що мають однаковий об’єм; різні тіла, що мають однакову масу; терези; мензурка; невідома рідина; таблиці «Густини твердих тіл, рідин і газів»

1. Порівняння мас різних тіл, що мають однаковий об’єм.

2. Порівняння об’ємів різних тіл, що мають однакову масу.

3. Вимірювання густини твердих тіл і рідин


5/14


Визначення маси та об’єму тіл за густиною речовини

Урок удосконалення знань та формування вмінь розв’язувати задачі

Картки із задачами, збірники задач6/15


Розв’язування задач. Лабораторна робота № 8 «Визначення густини твердих тіл і рідин»

Урок удосконалення знань та формування експериментальних умінь

Важільні терези, важки, брусок, тіло неправильної форми, мензурка, посудина з водою, посудина з невідомою рідиною, склянка7/16


Тематичне оцінювання

Урок контролю та оцінювання знань і вмінь

Комплект завдань для тематичного оцінюванняРозділ 3. Світлові явища (16 год.)

1/17


Світло. Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла

Урок вивчення нового матеріалу

Електрична лампочка, свічка, сірники, ліхтарик, лазерна указка, стікери

1. Світіння лампочки та ліхтарика.

2. Горіння сірника та свічки.

3. Використання лазерної указки


2/18


Прямолінійність поширення світла. Сонячне і місячне затемнення

Урок нового  навчального матеріалу

Точкове та протяжне джерело, плакат і комп’ютерна анімація «Сонячні та місячні затемнення»

1. Виникнення тіні та напівтіні.

2. Виникнення сонячних та місячних затемнень


3/19


Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало

Комбінований урок

Лінійка, транспортир,білий папір, шпильки, оптичний диск

1. Відбивання світла.

2. Закони відбивання світла


4/20


Розв’язування задач на прямолінійне поширення світла та відбивання світла. Лабораторна робота № 9 «Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала»

Урок удосконалення знань, формування експериментальних умінь

Прилад для Демонстрації законів оптики,плоскі дзеркала, лінійки, транспортири, аркуші паперу, картон, шпильки, скріпки5/21


Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ

Комбінований урок

Прилад для демонстрації законів оптики

1. Заломлення світла.

2. Закон заломлення світла


6/22


Дисперсія світла. Кольори.

Лабораторна робота № 10 «Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору»

Урок засвоєння нових знань та формування практичних умінь

Джерело світла, скляна призма, комп’ютерний диск, набір кольорових олівців та фломастерів

1. Дисперсія світла у скляній призмі.

2. Забарвлення світла, яке відбивається від комп’ютерного диска.

3. Накладання світла різного кольору


7/23


Розв’язування задач на відбивання та заломлення світла

Урок розв’язування задач

Картки із задачами, збірники задач8/24


Тематичне оцінювання

Урок контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів

Комплект завдань тематичного оцінювання9/25


Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза

Урок вивчення нового навчального матеріалу

Лінзи, набір з геометричної оптики

1. Хід променів у збиральній лінзі.

2. Хід променів у розсіювальній лінзі.

3. Побудова зображення в лінзах


10/26


Розв’язування задач. Лабораторна робота № 11 «Вимірювання фокусної відстані тонкої лінзи»

Урок удосконалення знань, формування експериментальних умінь

Збиральні лінзи та лампочки на підставках, екрани, джерела струму, з’єднувальні провідники, ключі, лінійки11/27


Фотометрія. Сила світла. Освітленість

Комбінований урок

Прилад для демонстрації законів оптики

1. Залежність освітленості поверхні від сили світла джерела світла.

2. Залежність освітленості поверхні від відстані до джерела світла та кута падіння променів на освітлювану поверхню


12/28


Розв’язування задач

Урок удосконалення знань та формування вмінь розв’язувати задачі

Картки із задачами, збірники задач13/29


Око. Вади зору. Окуляри

Комбінований урок

Модель ока, таблиці про будову ока

1. Хід променів у здоровому оці.

2. Виникнення й корекція далеко- та короткозорості


14/30


Оптичні прилади

Комбінований урок

Фотоапарат, мікроскоп, бінокль, таблиці

Будова та використання оптичних приладів


15/31


Розв’язування задач. Лабораторна робота № 12 «Складання найпростішого оптичного приладу»

Урок удосконалення знань, формування експериментальних умінь

Плоскі дзеркала, штатив16/32


Тематичне оцінювання

Урок контролю та оцінювання знань і вмінь

Комплект завдань для тематичного оцінюванняРезерв: 3 години.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити