УРОКИ ФІЗИКИ у 7-му класі

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ


УРОК № 9

ТЕМА. Тематичне оцінювання

 

Мета: сприяти розвитку умінь узагальнення й систематизації; формувати уміння застосовувати отримані знання; формувати науково-природничу картину світу; виховувати в учнів переконаність у безмежності пізнання, інтерес до вивчення фізики.

Тип уроку: урок контролю знань.

Обладнання: комплект завдань для тематичного оцінювання.

 


1. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Структура уроку

2. Фронтальне оцінювання навчальних досягнень учнів із теми «Починаємо вивчати фізику» (тестування).


3. Підбиття підсумків уроку

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

Я думаю, значить, я існую.

Декарт

I. Мотивація навчальної діяльності учнів


II. Тестування

Варіант І

1. Прикладом фізичного тіла є:

а) вода;

б) олівець;

в) метр;

г) час. (1 бал)

2. Одиницею вимірювання сили є:

а) 1 кг;

б) 1 Н;                     

в) 1 Дж;

г) 1 м3. (1 бал)

3. Як називають прилад для вимірювання об’єму тіл неправильної форми?

а) Динамометр;

б) мензурка;            

в) термометр;

г) секундомір. (1 бал)

4. Як визначити товщину сторінки підручника? (1 бал)

5. Кінетичну енергію мають тіла, що:

а) рухаються;

б) перебувають у стані спокою;

в) знаходяться на поверхні землі;

г) підняті над поверхнею землі. (1 бал)

6. Яку роботу виконує двигун пральної машини потужністю 600 Вт за 10 хв.?

а) 6000 Дж;

б) 60 Дж;                 

в) 3,6 мДж;

г) 360 кДж. (2 бали)

7. Виразіть час, використовуючи різні одиниці: 2 доби = ________  год. = ______ хв. (2 бали)

8. Температура вночі становила — 10 °С, а вдень + 5 °С. На скільки змінилася температура протягом доби?

а) 7 °С;

б) 15 °С;                 

в) 5 °С;

г) 10 °С. (2 бали)


Варіант II

1. Прикладом речовини є:

а) вода;

б) олівець;                

в) метр;

г) час. (1 бал)

2. Одиницею вимірювання енергії є:

а) 1 кг;

б) 1 Н;                      

в) 1 Дж;

г) 1 м3. (1 бал)

3. Як називають прилад для вимірювання температури?

а) Динамометр;

б) мензурка;             

в) термометр;

г) секундомір. (1 бал)

4. Як визначити об’єм однієї краплини? (1 бал)

5. Сила — це величина:

а) векторна;

б) скалярна;                                   

в) безрозмірна;

г) еталонна. (1 бал)

6. Яка сила тяжіння діє на чайник масою 500 г?

а) 10 Н;

б) 5 Н;                      

в) 5000 Н;

г) 5 мН. (2 бали)

7. Виразіть довжину в різних одиницях: 7 м = _______ дм = ________ мм. (2 бали)

8. Який об’єм має брусок завдовжки 0,1 м, завширшки 5 см та завтовшки 25 мм?

а) 0,000125 м3;

б) 125 м3;                 

в) 125 см3;

г) 12 500 см3. (2 бали)


Варіант III

1. Прикладом фізичної величини є:

а) вода;

б) олівець;                

в) метр;

г) час. (1 бал)

2. Одиницею вимірювання маси є:

а) 1 кг;

б) 1 Н;                      

в) 1 Дж;

г) 1 м3. (1 бал)

3. Як називають прилад для вимірювання сили?

а) Динамометр;

б) мензурка;             

в) термометр;

г) секундомір. (1 бал)

4. Як визначити час падіння однієї краплини? (1 бал)

5. Потенціальну енергію мають тіла, що:

а) рухаються;

б) перебувають у стані спокою;

в) знаходяться на поверхні землі;

г) підняті над поверхнею землі. (1 бал)

6. Яка сила діє на тіло, якщо на шляху 0,5 м воно виконує роботу 0,5 кДж?

а) 1 Н;

б) 1000 Н;                 

в) 100 Н;

г) 1 мН. (2 бали)

7. Виразіть площу, використовуючи різні одиниці: 8 м2 = _______ дм2 _______ см2. (2 бали)

8. Визначте ціну поділки лінійки (лінійка додається). (2 бали)


Варіант IV

1. Прикладом одиниці фізичної величини є:

а) вода;

б) олівець;                

в) метр;

г) час. (1 бал)

2. Одиницею вимірювання об’єму є:

а) 1 кг;

б) 1 Н;                      

в) 1 Дж;

г) 1 м3. (1 бал)

3. Як називають прилад для вимірювання часу?

а) Динамометр;

б) мензурка;             

в) термометр;

г) секундомір. (1 бал)

4. Як визначити товщину нитки? (1 бал)

5. Кількісна міра взаємодії між тілами — це:

а) сила;

б) швидкість;            

в) робота;

г) довжина. (1 бал)

6. Яку потенціальну енергію має тіло масою 6 кг, підняте на висоту 3 м?

а) 18 кДж;

б) 180 Дж;                

в) 18 Дж;

г) 1,8 Дж. (2 бали)

7. Виразіть об’єм, використовуючи різні одиниці: 0,4 м3 = ________ дм3 ______ см3. (2 бали)

8. Який агрегатний стан зберігає форму та об’єм?

а) Твердий;

б) рідкий;                 

в) газоподібний;

г) твердий та рідкий. (2 бали)


III. Підбиття підсумків уроку

Урок-атестація може завершитися обговоренням, наскільки важливі отримані учнями знання та практичні уміння для подальшого опанування курсу фізики, виставленням балів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити