УРОКИ ФІЗИКИ у 7-му класі

Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ


УРОК № 13

ТЕМА. Густина речовини

 

Мета: формувати поняття густини речовини; сформувати вміння учнів обчислювати й порівнювати густини різних речовин, масу й об’єм тіл; з метою розвитку мислення учнів продовжити формування умінь аналізувати, встановлювати логічні зв’язки; виховувати наполегливість у досягненні поставленої мети.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: різні тіла, що мають однаковий об’єм; різні тіла, що мають однакову масу; терези; мензурка; невідома рідина; таблиці «Густини твердих тіл, рідин і газів».

 

Структура уроку

1. Актуалізація опорних знань учнів. Самостійна робота.

2. Вивчення нового матеріалу.

3. Узагальнення та закріплення вивченого матеріалу.

4. Домашнє завдання

Демонстрація

1. Порівняння мас різних тіл, що мають однаковий об’єм.

2. Порівняння об’ємів різних тіл, що мають однакову масу.

3. Вимірювання густини твердих тіл і рідин

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань учнів. Самостійна робота

Варіант І

1. Унаслідок куріння в організмі руйнується значна кількість вітаміну С. Встановлено, що одна викурена цигарка позбавляє організм 25 мг аскорбінової кислоти. Така кількість цієї кислоти міститься в одному апельсині. (Виразити масу в грамах, кілограмах.)

2. З чого складаються молекули? (2 бали)

а) 3 кристалів;

б) іонів;

в) електронів;

г) атомів. (1 бал)

3. Встановити відповідність. (1 бал)

   a)

Молекули однієї і тієї самої речовини...

1) відрізняються одна від одної;


   б)

Молекули різних речовин...

2) однакові.


4. Які з указаних властивостей належать твердим тілам?

а) Важко змінити форму;

б) займають весь наданий об’єм;

в) легко змінюють форму;

г) важко стиснути. (2 бали)

5. Чи може маса будь-якого тіла дорівнювати нулю? Поясніть чому. (2 бали)

6. Хлопчик, маса якого 46 кг, стрибнув на берег зі швидкістю 1,5    м/с з нерухомого плота, маса якого 1 т. Якої швидкості набув пліт? (3 бали)


Варіант II

1. Підраховано, що смертельна доза нікотину для людини становить 1 мг на 1 кг маси тіла, тобто 50-70 мг для підлітка. Але при цьому слід мати на увазі, що організм, який росте, приблизно удвічі чутливіший до нікотину, ніж дорослий. (Виразити масу в кілограмах.) (2 бали)

2. Які частинки рухаються навколо ядра?

а) Протони;

б) нейтрони;

в) молекули;

г) електрони. (1 бал)

3. Встановити відповідність. (1 бал)

Проміжки між молекулами залізного прута:

а) при нагріванні;

1) зменшуються;

б) при охолодженні.

2) не змінюються;

3) збільшуються.

4. Які з указаних властивостей належать газам?

а) Важко змінити форму;

б) займають весь наданий об’єм;

в) не мають власної форми;

г) важко стиснути. (2 бали)

5. Які способи вимірювання маси тіл ви знаєте? (2 бали)

6. Із нерухомого плота, маса якого 30 кг, на берег стрибнув хлопчик, маса якого 45 кг. Пліт при цьому набув швидкості 1,5 м/с. З якою швидкістю стрибав хлопчик? (3 бали)


II. Вивчення нового матеріалу

Чи всі тіла однакової маси мають однаковий об’єм? (Демонстрація)

На одну шальку терезів ставлять мензурку, у яку налито, наприклад, 100 см3 певної рідини, а на другу — таку саму порожню мензурку і наливають у неї воду доти, доки маса води й іншої рідини не зрівняються. Учні переконуються, що однакові маси різних речовин мають різний об’єм.

Чи всі тіла однакового об’єму мають однакову масу? (Демонстрація)

Гас (спирт) та воду наливають в однакові мензурки, що знаходяться на терезах. Учні переконуються, що однакові об’єми різних рідин мають різні маси.

Після проведених демонстрацій і обговорення вчитель разом із учнями роблять висновок: маса суцільного тіла залежить не тільки від його об’єму, але й від речовини, з якої складається тіло.

Густина — це фізична величина, яка характеризує стан речовини і чисельно дорівнює відношенню маси однорідного тіла до його об’єму. Визначається за формулою: ρ = m/V.

Основною одиницею густини є кілограм на метр кубічний (кг/м3). Часто застосовують іншу одиницю — грам на сантиметр кубічний (г/см3).

1 кг/м3 = 0,001 г/см3

1 г/см3 = 1000 кг/см3

Фізичний зміст — густина показує, яку масу має 1 м3 або 1 см3 речовини.

Продовжуємо заповнювати таблицю:


Назва

Позначення

Одиниці

Прилад для вимірювання

Густина

ρ

кг/м3

Аерометр (для прямого вимірювання густини рідини)та непрямі вимірювання для визначення густини речовини твердих тіл


За таблицею густин учні визначають речовини з найменшою та найбільшою густиною.

Слід звернути увагу учнів до того, що табличні дані густини відповідають певній температурі, тобто густина залежить від температури.


III. Узагальнення та закріплення вивченого матеріалу

Бесіда за питаннями

1) Густина заліза дорівнює 7800 кг/м3, а води — 1 г/см3. Що це означає?

2) Густина олова 7,3 г/см3, а алюмінію 2700 кг/м3. Густина якої речовини є більшою?

3) Чому густина газу значно менша, ніж густина рідини або твердого тіла?

4) Чи змінюється густина рідини під час нагрівання? Як?

5) Три кульки (свинцева, алюмінієва, залізна) мають однакові розміри та однаково пофарбовані. Чи зможете ви без використання якихось приладів відрізнити залізну кульку?

6) Вода під час замерзання розширюється чи стискається? Обґрунтуйте свою відповідь, використовуючи довідкові таблиці.

7) Посудину наповнили водою. У якому випадку з посудини виливатиметься більше води: під час занурення 1 кг свинцю чи олова?

8) Задача. Шматок металу масою 461,5 г має об’єм 65 см3. Який це метал? (Відповідь: цинк.)

9) Задача. Олія об’ємом 1 л має масу 920 г. Знайдіть густину олії. Виразіть її в кг/м3.


IV. Домашнє завдання

Прочитати теоретичний матеріал за підручником; вивчити за конспектом; розв’язати задачі:

а) Картоплина масою 59 г має об’єм 50 см3. Визначте густину картоплі і виразіть її в.

б) Яка речовина у вас вдома має найбільшу (найменшу) густину? А на вашому робочому столі? А на столі за обідом?
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити