УРОКИ ФІЗИКИ у 7-му класі

Розділ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА


УРОК № 19

ТЕМА. Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало

 

Мета: формувати уявлення про відбивання світла та закони відбивання, про утворення зображень у плоскому дзеркалі; розвивати пізнавальні інтереси учнів.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: лінійка, транспортир, білий папір, шпильки, оптичний диск.

 

Структура уроку

1. Актуалізація опорних знань.

2. Вивчення нового матеріалу.

3. Хвилина цікавої фізики «Знайка»

4. Узагальнення та закріплення вивченого.

5. Підсумок уроку.

6. Домашнє завдання

Демонстрація

1. Відбивання світла.

2. Закони відбивання світла

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

Природу перемагають, підкоряючись її законам.

Ф. Бекон

І. Актуалізація опорних знань

До уваги учнів пропонуються запитання.

1) Мело, мело по всей земле

    Во все пределы.

    Свеча горела на столе,

    Свеча горела...

    (Б. Пастернак «Зимняя ночь» )

Запитання. До якого вида джерел світла належить свічка?

2) Великая стоит в порту,

    Освещая темноту,

    И сигналит кораблям:

    «Заходите в гости к нам!»

Запитання. Про що йдеться в загадці? До якого вида джерел світла належить маяк?

3) Моксон сидел лицом ко мне за небольшим столиком, на котором горела одна-единственная свеча, тускло освещавшая комнату. (Э. Бирс «Хозяин Моксона»)

Запитання. Де має знаходитись свічка, щоб рівномірно освітити усю кімнату?

Відповідь: у центрі кімнати, ближче до стелі.

4) ...Метель лепила на стекле

    Кружки и стрелы.

    Свеча горела на столе, свеча горела.

    На озаренный потолок

    Дожились тени

    Скрещенья рук, скрещенья ног,

    Судьбы скрещенья.

    (Б. Пастернак «Зимняя ночь» )

Запитання. Як утворюється тінь у цьому випадку?

5) Сонце сяє, а місяць світить.

Запитання. Чим відрізняються ці джерела світла?

Відповідь: Сонце генерує електромагнітні хвилі, а Місяць лише відбиває світло.

6) Світить, та не гріє, тільки дарма у Бога хліб їсть.

Запитання. Що це? До якого виду джерел світла може належати Місяць?

Відповідь: Місяць. Місяць відбиває сонячне світло, тобто не є тепловим джерелом.

7) Що із землі не піднімеш?

Запитання. Про що йдеться в загадці? Поясніть утворення тіні на землі.

Відповідь: тінь, що утворюється внаслідок прямолінійного поширення світлових променів.

8) Поутру — в сажень,

   В полдень — с ладонь,

   К вечеру — через поле хватает. (Тень)

Запитання. Поясніть зміну розмірів тіні.

9) Ты за ней — она от тебя,

    Тьы от нее — она за тобой. (Тень)

Запитання. Визначити довжину тіні від людини в сонячний день, якщо довжина від метрової лінійки дорівнює 1,5 м.

Відповідь: якщо прийняти за зріст людини 1,8 м, то довжина тіні дорівнюватиме 2,7 м.

10) Ты упала мне под ноги,

     Растянулась по дороге,

     И нельзя тебя поднять,

     И нельзя тебя прогнать.

     На меня ты так похожа,

     Будто я шагаю лежа. (Тень)

Запитання. Вимірювання показали, що довжина тіні від людини в 1,7 рази менша його натуральної висоти. Яка висота Сонця над горизонтом?

Відповідь: 60°.

11) Чим відрізняється півтінь від тіні?


II. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Ми знаємо, що в однорідному прозорому середовищі світло поширюється прямолінійно. Якщо ж на шляху поширення світла розмістити тіло, то світло частково відбивається від нього за певними законами. Деякі відбиті промені потрапляють нам в очі, і ми бачимо це тіло. (Демонстрація явища відбиття світлового променя від поверхні плоского дзеркала, розміщеного в центрі оптичного диска.)

Висновок, зроблений після демонстрації: світловий промінь на межі розподілу двох середовищ змінює початковий напрям свого поширення та, перетворившись на відбитий промінь, повертає у те саме середовище. Таке явище називають відбиванням світла.

Відбивання світла від гладенької поверхні є дзеркальним (вузький пучок світла після відбивання залишається вузьким).

Відбивання світла від шорсткої, негладенької поверхні є розсіяним, дифузним (вузький пучок світла після відбивання розсіюється за різними напрямами).

Тіла, що відбивають світло «краще» за всі інші, ми взагалі не бачимо! Це — дзеркала.

Предмети, що відбивають майже все світло, яке падає на них, здаються нам зазвичай білими (крім дзеркал).

Предмети ж, які поглинають майже все світло, що потрапляє на них, здаються нам чорними. Але навіть чорне сукно все ж відбиває кілька відсотків світла.

Кращим прикладом дзеркальної поверхні в природі є поверхня спокійної води.

Хід світлових променів вивчають за допомогою приладу, який називають оптичним диском.

Закони відбивання

1. Падаючий промінь і відбитий промінь лежать в одній площині з перпендикуляром до поверхні в точці відбиття.

2. Кут відбиття світла дорівнює куту падіння.

Закони відбивання світла ще в III ст. до н. е. встановив Евклід.

Із законів відбивання випливає, що падаючий і відбитий промені оборотні.

Плоске дзеркало — це дзеркало, поверхня якого є площиною. Розглянемо, як утворюється зображення в плоскому дзеркалі, зробивши відповідне креслення. Насправді зображення в дзеркалі немає, тому зображення називають уявним (зображення, утворені перетинанням продовжень променів, називають уявним).

Уявне зображення предмета в дзеркалі й сам предмет розташовані по різні боки від дзеркала на одній прямій, перпендикулярній до площини дзеркала, і на однакових відстанях від дзеркала. Розмір зображення предмета в дзеркалі дорівнює розміру власне предмета. Зображення симетричне предмету. Дзеркало може змінювати місцями не тільки «ліве» й «праве» (рука), а й «верх» і «низ» (річка).

Дзеркала використовують у побуті, у техніці, медицині, у підводних човнах (перископи). За допомогою дзеркал водій бачить дорогу позаду та салон свого автомобіля.


III. Хвилина цікавої фізики «Знайка»

Якщо взяти два дзеркала і поставити їх точно під прямим кутом одне до одного, то отримаємо два «звичайних» зображення, де «ліве» й «праве» помінялися місцями, а між ними, точно на стику дзеркал, побачимо третє зображення — незвичайне! Куди б ви не відходили, воно неодмінно залишатиметься точно на стику. У цьому «середньому» зображенні «ліве» й «праве» не міняються місцями — воно «правдиве». Воно є результатом подвійного відбиття, тобто зображенням у правому дзеркалі зображення, утвореного за допомогою лівого дзеркала (або навпаки).

Якщо поставити два дзеркала під кутом 60°, то внаслідок багаторазового відбиття створюється цілих п’ять зображень, причому «ліві» і «праві» зображення чергуються. Саме так і побудовано калейдоскоп.


IV. Узагальнення та закріплення вивченого

1. Бесіда за питаннями

— Кут падіння променя на дзеркальну поверхню дорівнює 25°. Чому дорівнює кут відбиття цього променя?

— Людина стоїть перед вертикальним плоским дзеркалом на відстані 2 м від нього. Яка відстань від людини до її зображення?

— Промінь світла падає на плоске дзеркало. Кут між падаючим променем і відбитим дорівнює 100°. Чому дорівнює кут падіння?

— Яким має бути кут відбиття, щоби кут між падаючим і відбитим променями дорівнював 40°?

— Промінь світла падає на плоске дзеркало. У скільки разів кут між падаючим променем і відбитим більший, ніж кут падіння?

— Промінь падає на дзеркало перпендикулярно. Чому дорівнює кут падіння?

2. Самостійна робота

Варіант І

1. Виберіть природні джерела світла.

Сірники, багаття, полярне сяйво, лазер, блискавка, полум’я свічки, Сонце, зірки, деякі риби, телевізор, неонова лампа, деякі рослини, лампа розжарювання, деякі комахи. (1 бал)

2. Зобразіть, де знаходиться Місяць під час сонячного затемнення. (1 бал)

3. Кут падіння світлового променя дорівнює 30°, тоді кут відбиття...

0°; 30°; 45°; 60°; 90°; 120°. (1 бал)

4. Відгадай загадку: «Що без леза та без зуба розпина міцного дуба?» (Блискавка) (1 бал)

5. Між електричною лампою та стіною знаходиться м’яч, на стіні кругла тінь від м’яча. Чи зміниться радіус тіні, якщо м’яч перемістити ближче до лампи?

а) Не зміниться;

б) збільшиться;

в) зменшиться. (1 бал)

6. Кут падіння світлового променя на дзеркало збільшився на 10°. Як змінився при цьому кут між падаючим і відбитим променями?

а) Зменшився на 10°;

б) збільшився на 10°;

в) зменшився на 20°;

г) збільшився на 20°. (2 бали)

7. Людина, що стоїть прямо перед дзеркалом, наблизилася до нього на 50 см. Наскільки вона наблизилася до свого зображення?

а) На 25 см;

б) на 50 см;

в) на 1 м;

г) відстань не змінилася. (2 бали)

8. Як треба рухатися тілу відносно дзеркала, аби відстань між тілом та його зображенням залишалася незмінною? (2 бали)


Варіант 2

1. Виберіть штучні джерела світла.

Сірники, багаття, полярне сяйво, лазер, блискавка, полум’я свічки, Сонце, зірки, деякі риби, телевізор, неонова лампа, деякі рослини, лампа розжарювання, деякі комахи. (1 бал)

2. Зобразіть, де знаходиться Місяць під час місячного затемнення. (1 бал)

3. Кут падіння світлового променя дорівнює 60°, тоді кут відбивання...

0°; 30°; 45°; 60°; 90°; 120°. (1 бал)

4. Відгадай загадку: «Проливень-тато й сонечко-мати вивели доньку в небо гуляти. (Веселка) (1 бал)

5. Між електричною лампою та стіною знаходиться м’яч, на стіні кругла тінь від м’яча. Чи зміниться радіус тіні, якщо м’яч перемістити далі від лампи?

а) Не зміниться;

б) збільшиться;

в) зменшиться. (1 бал)

6. Кут падіння світлового променя на дзеркало зменшився на 10°. Як змінився при цьому кут між падаючим і відбитим променями?

а) Зменшився на 10°;

б) збільшився на 10°;

в) зменшився на 20°;

г) збільшився на 20°. (2 бали)

7. Людина, що стоїть прямо перед дзеркалом, віддалилася від нього на 50 см. Наскільки вона віддалилася від свого зображення?

а) Відстань не змінилася;

б) на 25 см;

в) на 50 см;

г) на 1 м. (2 бали)

8. Як треба рухатися тілу відносно дзеркала, аби відстань між тілом та його зображенням залишалася незмінною? (2 бали)


IV. Підсумок уроку

Підбиваючи підсумок уроку, учитель акцентує увагу на основних питаннях, розглянутих на уроці.


V. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал за підручником та конспектом, а також розв’язати задачі:

а) Чому іноді вдень вікна будинків здаються нам світлими, а іноді — темними?

б) Кут між падаючим променем та поверхнею віддзеркалення складає 50°. Чому дорівнює кут падіння; кут відбивання; кут між падаючим та відбитим променями? У скільки разів кут між падаючим та відбитим променями більший, ніж кут падіння? (Відповідь: 40°; 40°; 80°; удвічі.)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити