УРОКИ ФІЗИКИ у 7-му класі

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ


Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧАТИ ФІЗИКУ

УРОК № 1. ТЕМА. Фізика — наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

УРОК № 2. ТЕМА. Наукові методи пізнання природи. Лабораторна робота № 1 «Кабінет фізики та його обладнання. Правила безпеки у кабінеті фізики»

УРОК № 3. ТЕМА. Фізичні величини. Вимірювання й вимірювальні прилади. Лабораторна робота № 2 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки приладу»

УРОК № 4. ТЕМА. Зв’язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики

УРОК № 5. ТЕМА. Світ, у якому ми живемо. Простір і час. Лабораторна робота № 3 «Вимірювання часу»

УРОК № 6. ТЕМА. Виміри простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Об’єм та одиниці об’єму. Лабораторна робота № 4 «Вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні»

УРОК № 7. ТЕМА. Взаємодія тіл. Сила — міра взаємодії. Лабораторна робота № 5 «Вимірювання об’ємів твердих тіл і рідин»

УРОК № 8. ТЕМА. Енергія. Види енергії

УРОК № 9. ТЕМА. Тематичне оцінювання


Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ

УРОК № 10. ТЕМА. Будова речовини. Будова атома. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія. Лабораторна робота № 6 «Дослідження явища дифузії в рідинах і газах»

УРОК № 11. ТЕМА. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури

УРОК № 12. ТЕМА. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл. Лабораторна робота № 7 «Вимірювання маси тіл»

УРОК № 13. ТЕМА. Густина речовини

УРОК № 14. ТЕМА. Визначення маси та об’єму тіла за густиною речовини

УРОК № 15. ТЕМА. Розв’язування задач. Лабораторна робота № 8 «Визначення густини твердих тіл і рідин»

УРОК № 16. ТЕМА. Тематичне оцінювання


Розділ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

УРОК № 17. ТЕМА. Світло. Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла

УРОК № 18. ТЕМА. Прямолінійність поширення світла. Сонячне і місячне затемнення

УРОК № 19. ТЕМА. Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало

УРОК № 20. ТЕМА. Розв’язування задач на прямолінійне поширення світла та відбивання світла. Лабораторна робота № 9 «Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала»

УРОК № 21. ТЕМА. Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ

УРОК № 22. ТЕМА. Дисперсія світла. Кольори. Лабораторна робота № 10 «Утворення кольорової гами світла шляхом накладання променів різного кольору»

УРОК № 23. ТЕМА. Розв’язування задач на відбивання та заломлення світла

УРОК № 24. ТЕМА. Тематичне оцінювання

УРОК № 25. ТЕМА. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза

УРОК № 26. ТЕМА. Розв’язування задач. Лабораторна робота № 11 «Вимірювання фокусної відстані тонкої лінзи»

УРОК № 27. ТЕМА. Фотометрія. Сила світла. Освітленість

УРОК № 28. ТЕМА. Розв’язування задач

УРОК № 29. ТЕМА. Око. Вади зору. Окуляри

УРОК № 30. ТЕМА. Оптичні прилади

ЛІТЕРАТУРА

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити