ФІЗИКА 7 клас - розробки уроків - 2015 рік

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Урок № 14. ГРАФІКИ РІВНОМІРНОГО ПРЯМОЛІНІЙНОГО РУХУ

Тип уроку: комбінований урок.

Мета: показати учням, як можна за допомогою графіків охарактеризувати рівномірний прямолінійний рух; формувати навички побудови графіків руху; акцентувати увагу учнів на застосуванні математичних знань у фізиці.

Обладнання та наочність: досліди, які ілюструють рівномірний прямолінійний рух; комп'ютерні демонстрування.

Відеофрагмент: рівномірний рух.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

• Що називають прямолінійним рівномірним рухом?

• Що називають швидкістю рівномірного прямолінійного руху?

• Що ви можете сказати про швидкість прямолінійного рівномірного руху?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Графік швидкості прямолінійного рівномірного руху.

• Рівняння руху.

• Графік залежності координати від часу для прямолінійного рівномірного руху.

Опорний конспект

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

• Який вигляд має графік швидкості для прямолінійного рівномірного руху?

• Як за графіком швидкості обчислити його переміщення?

• Який вигляд має графік залежності координати від часу для прямолінійного рівномірного руху?

Розв'язування задач

1. По прямолінійному шосе рівномірно рухається вправо автобус зі швидкістю 20 м/с. У момент початку спостереження координата автобуса дорівнювала 200 м. Запишіть рівняння руху. Побудуйте графіки залежності швидкості руху від часу та координати від часу. Обчисліть координату та пройдений шлях через 30 с.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. Рух двох тіл заданий рівняннями х = 5t та x = 150 – 10t. Знайдіть час та місце зустрічі тіл графічно та аналітично.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Завдання за підручником: вивчити § 10 (§11 — за бажанням); розв’язати вправу 10 (1-3) письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Завдання за задачником: №№ 6.49, 6.54

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Додаткове завдання:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити