ФІЗИКА 7 клас - розробки уроків - 2015 рік

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

Урок № 21. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

Тип уроку: урок формування навичок розв'язування задач.

Мета: навчити розв'язувати задачі, застосовуючи формули швидкості тіла, періоду обертання та обертової частоти; розвивати логічне мислення учнів, уміння грамотно оформлювати задачі.

Обладнання та наочність: картки із задачами для розв'язування на уроці або задачники.

Відеофрагмент: обертальний рух (міксер, ґвинт літака, штучний супутник Землі тощо).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

• Що називають рівномірним рухом по колу?

• Як напрямлена лінійна швидкість, якщо тіло рухається по колу?

• Що характеризує період обертання?

• Що характеризує обертова частота?

• Якої формулою пов’язані період обертання та обертова частота?

• Як обчислити лінійну швидкість руху тіла по колу?

IV. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. За 2 хвилини тіло робить 240 обертів. Чому дорівнює період обертання та обертова частота?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. Колесо велосипеда має радіус 40 см. З якою швидкістю їде велосипедист, якщо колесо робить 120 обертів на хвилину?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Знайдіть швидкість руху кінця секундної стрілки настінного годинника, якщо довжина стрілки дорівнює 6 см.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

4. За збільшення в 4 рази радіуса колової орбіти штучного супутника Землі період його обертання збільшився у 8 разів. У скільки разів змінилася швидкість руху супутника по орбіті? (Показати відеофрагмент руху супутника навколо Землі.)

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

5. Секундна стрілка годинника вдвічі коротша від хвилинної. У якої стрілки лінійна швидкість більша й у скільки разів?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

6. Складіть задачу, переглянувши відеофрагмент обертального руху, і розв’яжіть її.

Індивідуальні завдання сильним учням

7*. Знайдіть радіус колеса, якщо відомо, що лінійна швидкість точки, яка лежить на ободі, у 2,5 рази більша за лінійну швидкість точки, яка знаходиться на 5 см ближче до осі колеса.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

8*. Обчисліть лінійну швидкість точок земної поверхні на широті свого міста під час добового обертання Землі. Радіус Землі дорівнює 6400 км. Широту свого міста знайдіть на географічній мапі.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Завдання за підручником: повторити § 13; розв’язати вправу 13 (5-8) письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Завдання за задачником: №№ 8.21, 8.25

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Додаткове завдання: підготуватися до лабораторної роботи № 4

_____________________________________________________

_____________________________________________________
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити