ФІЗИКА 7 клас - розробки уроків - 2015 рік

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Розділ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ

Урок № 2. ФІЗИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА ПРО ПРИРОДУ. РЕЧОВИНА І ПОЛЕ. ФІЗИЧНІ ТІЛА Й ФІЗИЧНІ ЯВИЩА. ЕТАПИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. ЗВ'ЯЗОК ФІЗИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Тип уроку: урок-лекція.

Мета: формувати в учнів початкові уявлення про фізику як природничу науку, про зміст фізики, про фізичні тіла та явища; формувати інтерес до вивчення фізики, розширювати кругозір учнів.

Обладнання та наочність: електрична схема з лампочкою, камертон, магніт з металевими ошурками, демонстрація процесу плавлення парафіну та процесу кипіння води.

Відеофрагмент: фізичні явища (блискавка, полярне сяйво, політ птиць, рух автомобіля тощо).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

• Що таке природа?

• Які науки про природу вам відомі? Що вони вивчають?

• Що вивчає фізика?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

• Матерія. Види матерії: поле та речовина.

• Фізичні тіла.

• Фізичні явища.

• Фізичні дослідження.

• Спостереження.

• Експеримент.

• Теоретичні дослідження.

• Фізична модель.

• Фізична теорія. Фізичні закони.

• Зв’язок фізики з іншими науками.

• Фізика в техніці та на виробництві.

• Фізика в побуті.

Опорний конспект

Фізичні явища

Фізичні явища

Приклади

Характерні прояви

Теплові

Нагрівання води, процес плавлення льоду, процес випаровування рідини

Змінюється агрегатний стан речовини або змінюється температура речовини в заданому агрегатному стані

Світлові

   

Механічні

   

Електричні

   

Магнітні

   

Звукові

   

Методи фізичних досліджень

Експериментальні

Теоретичні

Спостереження

Експеримент

Гіпотеза

Моделювання

Математичний

розрахунок

         

Послідовність етапів фізичних досліджень

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

• Що вивчає фізика?

• Чому фізику вважають основою техніки?

• Які види матерії вам відомі?

• Що називають фізичними тілами?

• Що називають фізичними явищами? Наведіть приклади різних фізичних явищ.

• Які методи досліджень використовує фізика?

• Як ви розумієте вислів А. Ейнштейна «Наука не є й ніколи не буде завершеною книгою...» ?

Демонстрування відеофрагментів з коментарем учнів щодо того, які фізичні явища відбуваються.

Розв'язування завдань із задачника (1.16-1.22).

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Вивчити конспект.

• Завдання за підручником: вивчити §§ 1,3; розв’язати вправу 1 письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Завдання за задачником: №№ 1.30,1.31

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Додаткове завдання: розпочати роботу над навчальним проектом № 1

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити