ФІЗИКА 7 клас - розробки уроків - 2015 рік

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ УРОКІВ

Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА

Урок № 32. Лабораторна робота № 6. ВИМІРЮВАННЯ МАСИ ТІЛ МЕТОДОМ ЗВАЖУВАННЯ

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: сформувати в учнів навички працювати з важільними терезами та визначати масу тіл за їхньою допомогою; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

• Що називають масою тіла?

• Як можна виміряти масу тіла?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися працювати з важільними терезами та визначати масу тіл за їхньою допомогою.

Обладнання:

1. Важільні терези.

2. Набір важків.

3. Два тіла для зважування.

4. Хімічна склянка.

5. Колба з водою.

Хід роботи

1. Зрівноважте терези за допомогою смужок паперу.

2. Чітко дотримуючись правил зважування, виміряйте масу:

а) двох запропонованих тіл;

_____________________________________________________

_____________________________________________________

б) порожньої хімічної склянки;

_____________________________________________________

_____________________________________________________

в) склянки з певною кількістю води.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Результати всіх зважувань занесіть у таблицю. Вважаючи, що абсолютна похибка вимірювання маси під час зважування на навчальних терезах дорівнює ∆m = 0,02 г, запишіть результати вимірювання маси запропонованих тіл у вигляді m = m0 ± ∆m.

Знайдіть найбільші ймовірні (m0 + ∆m) та найменші ймовірні (m0 — ∆m) значення мас запропонованих тіл.

Зважуване тіло

Набір важків на шальці

Маса тіла

m0, г

Результат вимірювання маси

m0 ± ∆m, г

Найменше ймовірне значення маси

m0 - ∆m, г

Найбільше ймовірне значення маси

m0 + ∆m, г

           
           
           
           

Обчисліть масу води в склянці як різницю маси склянки з водою і маси порожньої склянки: m =

_____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Аналіз експерименту та його результатів

Зробіть висновок, у якому зазначте, яку фізичну величину і за допомогою якого приладу ви вимірювали, які чинники вплинули на точність вимірювання, масу якого тіла виміряно з найбільшою точністю.

Творче завдання

Виміряйте масу скріпки, визначте абсолютну похибку та запишіть результат у вигляді:

m = m0 ± ∆m.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

• Завдання за підручником: повторити §§ 16, 17, 18; розв’язати вправу 17 (1-5) письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Завдання за задачником: №№ 11.68, 11.73

_____________________________________________________

_____________________________________________________

• Додаткове завдання: підготуватися до лабораторної роботи № 7

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити